Analýza rizík, nebezpečenstiev a spôsobov ochrany pracovníkov a technológií vo výškach

Kedykoľvek vás osobne navštívime a ponúkneme komplexnú analýzu rizík a nebezpečenstva pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou na vašich pracoviskách. Navrhneme vhodný spôsob postupu a pobytu pracovníkov vo výškach a nad voľnými hĺbkami, ako aj minimalizáciu rizík a nebezpečenstiev pri týchto prácach. Tiež vám navrhneme najvhodnejšiu ochranu technológií na takýchto pracoviskách.

Základné informácie

 • Pred začiatkom nového projektu, pri ktorom sa plánuje použitie práce vo výškach a nad voľnými hĺbkami je dôležité vykonať analýzu prostredia a technologického pracovného postupu, ktorá zhodnotí bezpečnosť a náročnosť činností vykonávaných pracovníkmi a existujúce riziká jednotlivých činností.
 • Vykonávame audit rizík rôznych typov prác vo výškach, ktoré vaši zamestnanci vykonávajú na strechách, plošinách, výškových konštrukciách, veterných turbínach, v stiesnených priestoroch cisterien a nádrží, v šachtách, na fasádach, či inak extrémne vystavenom pracovisku.
 • Poradíme vám, ako vhodne ochrániť vašich pracovníkov a zabezpečiť priestory s minimalizovaním rizika úrazov.
 • Vypracujeme podrobnú technickú dokumentáciu s definovaním kolektívnych a individuálnych ochranných opatrení, ktoré by ste mali implementovať na podporu zvýšenia bezpečnosti práce vo výškach.

Hodnotenie rizík

Poradenstvo v oblasti predpisov a certifikácií

Technická štúdia

Postaráme sa o vás

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ pre aktivity vo výškach
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Michal Záchenský

Projektový manažér
Rád zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Máte záujem o analýzu rizík a zvýšenie bezpečnosti vašim pracovníkov?

  5 kľúčových krokov pri hodnotení rizika práce vo výškach

  • Identifikácia nebezpečenstiev
  • Posúdenie, kto a ako môže byť poškodený
  • Hodnotenie rizík a rozhodovanie o preventívnych opatreniach
  • Zaznamenanie zistení a ich implementácia
  • Kontrola hodnotenia a prípadná aktualizácia výstupov
  Prečo DoMo - PROTECTION?
  • Navštívime vás osobne, aby sme sa oboznámili so skutočnými pracovnými podmienkami
  • Vykonáme aktívny a dôkladný prieskum pracovného prostredia
  • Vypracujeme komplexnú technickú správu
  • Odporučíme vám vhodné riešenia na mieru vašim potrebám
  • Máme viac ako 25 rokov skúseností so zabezpečením a zvyšovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach vo výškach a nad voľnými hĺbkami

  Máte záujem o podrobné zhodnotenie rizík a zvýšenie bezpečnosti vašich pracovníkov pri práci vo výškach?

  REFERENCIE

  slovak-telekom-logo

  Analýza rizík pre práce vo výškach

  logo-partnera-heineken-domo-protection

  Analýza rizík pri prácach na cisternách

  logo-zsr-domo-protection

  Analýza rizík pri prácach na cisternách

  orange-logo

  Analýza rizík pre práce vo výškach

  logo-huawei-domo-protection

  Analýza rizík pre práce vo výškach

  o2-logo

  Analýza rizík pre práce vo výškach