BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A PROTI POŽIARNA OCHRANA

Sme váš autorizovaný technik BOZP a technik požiarnej ochrany. Zabezpečíme všetky potrebné školenia a služby BOZP a PO pre ochranu zdravia pri práci vrátane kompletnej dokumentácie. Sme tu vždy, keď nás potrebujete.

Pre koho zabezpečujeme bozp a opp

Obchodné spoločnosti

Servis a služby

Výrobné spoločnosti

Zdravotníctvo

Obchodné prevádzky

Horeca

Obce a školy

Stavebníctvo

Administratíva

Digitálne firmy

Malé firmy

Začínajúci podnikatelia

BOZP

Školenia BOZP

Oboznámime vás s aktuálnou legislatívou v oblasti BOZP vašou rečou a cez príklady z praxe. Môžete tak získané vedomosti hneď uplatniť.

Služby BOZP

Zabezpečíme všetky potrebné služby BOZP s kompletnou dokumentáciou namiesto vás. Vždy, keď budete potrebovať.

So službami v oblasti BOZP sme veľmi spokojní. Komunikácia s pánom školiteľom bola od začiatku bezproblémová a aj samotný výklad bol naozaj profesionálny a zároveň zrozumiteľný.

konateľ, LEDRA s.r.o.

Máte záujem o naše služby?

OPP

Školenia OPP

Preškolíme vašich zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy a poskytneme im množstvo príkladov z praxe.

Služby OPP

Poskytujeme služby požiarneho technika od auditu po označenie priestorov. Vypracujeme kompletnú dokumentáciu namiesto vás.

Firma DoMo PROTECTION je spoľahlivý obchodný partner, s ktorým spolupracujeme už dlhé roky v oblasti vybavenia na prácu vo výškach pre požiarnu ochranu a záchranné služby. Spolupráca s firmou DoMo PROTECTION spája vysokú profesionalitu, rýchlu a odbornú komunikáciu a vysokú spokojnosť s každou vybavenou zákazkou.

Ing. Bohuslav Tyrpák, PROMETEUS-SL s.r.o.

odbornost_icon

ODBORNOSŤ

Kvalitu a odbornosť našich konzultácií podporujeme individuálnym prístupom.

dovera_icon

DÔVERA

Zakladáme si na dôvere a spoľahlivosti pri budovaní dlhodobých vzťahov.

diskretnost_icon

DISKRÉTNOSŤ

Dodržiavame slovo a zachovávamee dôverné správy a informácie v bezpečí.

spokojnost_icon

SPOKOJNOSŤ

K spokojnosti sme spoločne zrealizovali tisíce veľkých i menších projektov.

PREČO NÁS FIRMY POTREBUJÚ

Poskytujeme komplexné služby BOZP a OPP

Zabezpečujeme školenia BOZP a OPP

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu BOZP a OPP podľa aktuálne platných noriem

Ochránime vás pre pokutami z Inšpektorátu práce alebo Štátneho požiarneho dozoru

“Chcem oceniť najmä ústretovosť a proklientský prístup spoločnosti. So službami BOZP sme veľmi spokojní.”

konateľ ZOLZSO, spol. s r.o.

REFERENCIE

logo-energotel-tc85
logo-osko-tc85
logo-copy-print-group-tc85
logo-vkp-steel-tc85

Časté otázky

Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v oblasti BOZP a OPP?

Zamestnávateľ má povinnosť:

  • zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečné pracovné podmienky,
  • zabezpečiť označenie pracoviska, únikových východov,
  • vytvoriť pracovné prostredie, ktoré predchádza možným zraneniam a poškodeniu zdravia,
  • oboznámiť každého nového aj stálych zamestnancov s pravidlami BOZP a OPP podľa aktuálne platnej legislatívy,
  • keď to povaha práce vyžaduje, vybaviť zamestnancov ochrannými bezpečnostnými prostriedkami,
Kto môže oboznámiť zamestnancov o BOZP?

Zamestnávateľ môže vykonať BOZP školenie zamestnancov

  • prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov, ak má vlastného technika BOZP,
  • prostredníctvom dodávateľa oprávneného na vykonávanie školení v oblasti BOZP podľa aktuálne platnej legislatívy.