ŠKOLENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

KEĎ CHCETE OD ŠKOLENIA BOZP VIAC, NEŽ OSTATNÍ

Odovzdáme vám a vašim zamestnancom praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prispôsobené na podmienky vašej spoločnosti. Plne v súlade s aktuálne platnou legislatívou v oblasti BOZP. Našou špecializáciou sú pracovné činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

BOZP tému vám odprezentujeme zrozumiteľne a vašou rečou. Prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe, aby ste mohli získané vedomosti uplatniť pri práci. Sme autorizovaní bezpečnostní technici s dlhoročnými skúsenosťami z rôznych odvetví.

TYPY ŠKOLENÍ

Počas školenia / oboznamovania BOZP sa budeme venovať len vám a vami povereným osobám. Vhodný typ výkladu školenia závisí od toho, akú prácu konkrétny zamestnanec vykonáva, aké stroje pri tom obsluhuje a s akými rizikami prichádza do kontaktu.

1. Pre zamestnancov, brigádnikov, dohodárov:

  • Vstupné – nový zamestnanec pred začatím výkonu práce
  • Opakované / periodické – zamestnanci, brigádnici, dohodári každé 2 roky oboznámiť s aktuálnymi nariadeniami. Podľa internej smernice o BOZP je však možné opakovať takéto školenie aj v kratších intervaloch.
  • Referentskí vodiči – zamerané na vedenie služobných motorových vozidiel

2. Pre vedúcich pracovníkov:

  • Vstupné – nový vedúci zamestnanec pred začatím výkonu práce
  • Opakované / periodické – vedúci zamestnanci každé 2 roky oboznámiť s aktuálnymi nariadeniami. Podľa internej smernice o BOZP je však možné opakovať takéto školenie aj v kratších intervaloch.
  • Referentskí vodiči – zamerané na vedenie služobných motorových vozidiel

V rámci oboznamovaní / školení BOZP vykonávame školenia práce vo výškach priemyselnou technikou aj základné a opakované/ aktualizačné školenie práce vo výškach horolezeckou technikou, ktoré nájdete aj v časti Kurzy a školenia vo výškach.

Často kladené otázky

Aký je obsah školenia BOZP?

Obsah školení / oboznamovaní a kurzov BOZP závisí od toho, akú prácu bude konkrétny zamestnanec vykonávať, aké stroje pri tom obsluhuje a s akými rizikami prichádza do kontaktu.

Niekedy stačí všeobecné školenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Pre viac rizikové povolania, ktorí majú množstvo preukazov, musia pravidelne absolvovať hneď niekoľko špecializovaných školení.

Kto je oprávnený školiť problematiku BOZP?

Školiť môže len osoba, ktorá má na to oprávnenie Národným inšpektorátom práce. Lektori musia dostatočne ovládať problematiku BOZP a mať primerané znalosti aj skúsenosti z oblasti, ktorú školia.

Aká je cena za školenie BOZP?

Cena školení BOZP sa odvíja od počtu ľudí a typu školenia. Líši sa podľa veľkosti skupín, odvetvia a požiadaviek na preškolenie. Kontaktujte nás a pripravíme vám cenovú ponuku prispôsobenú vašim podmienkam.

Legislatívne odporúčania
  • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Hmotnostné limity podľa veku, pohlavia a pracovných podmienok
  • Dostatočné vybavenie pre prácu a osobné ochranné pracovné prostriedky

Chcete si overiť, či máte aktuálne školenia BOZP a či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy?

ako to u nás prebieha?

1

Prvý kontakt

Pomôžte nám spoznať vás bližšie. Pre aký počet zamestnancov školenie pripravíme a v akom odvetví pôsobíte?

2

Cenová ponuka

Podľa dohodnutého typu, počtu ľudí a obsahu školení BOZP pre vás pripravíme nezáväznú cenovú kalkuláciu.

3

Absolvovanie školenia

Preškolíme vás a vašich zamestnancov vo vašich priestoroch, alebo môžete prísť k nám.

4

Získanie osvedčenia

Každý účastník školenia dostane osvedčenie o oboznámení sa s pravidlami BOZP.

Spoznajte našich ľudí v tíme

Naši technici BOZP sú vám k dispozícií. Odovzdajú vám dlhoročné skúsenosti a zabezpečia celý proces od naplánovania prvého školenia po opakované vystavenie osvedčení.

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Mojim zameraním je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenia v oblasti BOZP a protipožiarna bezpečnosť.

“Ústretovosť a profesionalita, ovládanie vykladanej témy a ochota vysvetliť.”

konateľ, KASE interier s.r.o.

PREČO SI VYBRAŤ DOMO PROTECTION?

Skúsení autorizovaní technici s dlhoročnou praxou

Ľudský osobný prístup a nadštandardné priateľské vzťahy

Dôkladná znalosť legislatívy a problematiky BOZP z praxe

Pozitívne skúsenosti a odporúčania našich klientov

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku na školenia BOZP