SLUŽBY TECHNIKA BOZP

Zabezpečujeme služby BOZP pre všetky pracovné činnosti s kompletnou dokumentáciou na mieru. Spoluprácou s nami budete spĺňať všetky právne predpisy a vaši zamestnanci budú pracovať na bezpečnejšom pracovisku.

Naši bezpečnostní technici sa postarajú o to, aby ste predchádzali zbytočným úrazom aj pokutám. Budete mať k dispozícií kompletnú právnu dokumentáciu podľa aktuálne platnej legislatívy a nariadení.

ŠPECIALIZUJEME SA NA TIETO OBLASTI

Obchodné spoločnosti

Servis a služby

Výrobné spoločnosti

Zdravotníctvo

Obchodné prevádzky

Horeca

Obce a školy

Stavebníctvo

Administratíva

Digitálne firmy

Malé firmy

Začínajúci podnikatelia

Chcete vedieť, či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy v oblasti BOZP?

AKO FUNGUJE SPOLUPRÁCA S NAMI

Postup krokov po záväznej objednávke služieb

1

VSTUPNÝ AUDIT AKTUÁLNEHO BOZP

Prvý krok k tomu, aby sme sa o vás mohli postarať

2

Návrh riešenia bozp na mieru pre vás

Upozorníme vás na zistené nedostatky z oblasti BOZP

3

bozp školenie vašich pracovníkov

Maximálna ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

4

Bezpečnostné značenie priestorov

Označíme priestory, únikové východy a pod.

5

vypracovanie dokumentácie bozp

Podľa špecifík vašich ľudí a pracovných činností

6

ZABEZPEČOVANIE SLUŽBY BOZP

Sme k dispozícií vždy, keď nás budete potrebovať

SPOZNAJTE NAŠICH ĽUDÍ V TÍME

Naši technici BOZP sú vám k dispozícií. Odovzdajú vám dlhoročné skúsenosti a zabezpečia celý proces od naplánovania úvodného auditu po pravidelnú aktualizáciu právnej dokumentácie podľa aktuálne platnej legislatívy a nariadení.

Ing. Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Mojim zameraním je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenia v oblasti BOZP a protipožiarna bezpečnosť.

ČO VŠETKO VIEME ZABEZPEČIŤ SLUŽBOU EXTERNÉHO AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA BOZP

Príprava, vykonanie a vyhodnotenie vstupnej kontroly BOZP

Vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov

Priebežná novelizácia dokumentácie BOZP podľa aktuálne platných noriem

Vykonávanie oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZP

Vykonávanie priebežnej kontroly stavu BOZP a školení

Účasť pri kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru

Poskytovanie odborných individuálnych konzultácii v oblasti BOZP

Evidencia úrazov, chorôb z povolania a nebezpečných udalostí pri práci

“Chcem oceniť najmä ústretovosť a proklientský prístup spoločnosti. So službami BOZP sme veľmi spokojní.”

konateľ ZOLZSO, spol. s r.o.

PREČO SI VYBRAŤ DOMO PROTECTION?

Skúsení autorizovaní technici s dlhoročnou praxou

Ľudský osobný prístup a nadštandardné priateľské vzťahy

Dôkladná znalosť legislatívy a problematiky BOZP z praxe

Pozitívne skúsenosti a odporúčania stoviek našich klientov

Mám záujem o nezáväznú ponuku na služby BOZP

  Často kladené otázky

  Aké povinnosti ukladá zákon ukladá zamestnávateľom?

  Základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorý vyplýva zo Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti práce v znení neskorších predpisov, je:

  • zabezpečiť a rešpektovať bezpečné pracovné podmienky,
  • poučiť pracovníka o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • zabezpečiť adekvátne ochranné pracovné prostriedky pre výkon činností.
  Aká je cena za služby BOZP?

  Ceny služieb BOZP pripravujeme individuálne podľa požiadaviek a veľkosti firmy. Kontaktujte nás a pripravíme vám cenovú ponuku prispôsobenú vašim podmienkam.

  Legislatívne odporúčania
  • Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov