Istiace systémy kolektívneho zabezpečenia pre energetiku

Staráme sa o zvyšovanie bezpečia vašich pracovníkov. Vytvárame pre nich príležitosť vhodne sa zaistiť a bezpečne odviesť svoju prácu na energetických stožiaroch a vežiach, na veterných turbínach a elektrárňach. Ponúkame jedinečné systémy zachytenia pádu a ochrany pracovníkov pri výstupe a zostupe, aby mali umožnený bezpečný, efektívny a ergonomický prístup aj na ťažko dostupné pracoviská vo výškach a hĺbkach.

haca-kolajnica-v-sachte-domo-protection

Základné informácie

 • Ponúkame inovatívne riešenia kolektívneho zabezpečenia pre výstup v segmente energetiky, ako sú veže elektrického vedenia, veterné turbíny a iné vysoké objekty s komplikovaným prístupom.
 • Naše istiace systémy poskytuje bezpečný a ergonomický prístup k stožiaru nadzemného elektrického vedenia a konštrukcie.
 • Zaisťujú bezpečnosť osôb pracujúcich vo veľkých výškach bez možnosti inštalácia iných vertikálnych systémov.
 • Sú určené pre pohodlný a bezpečný výstup do akejkoľvek požadovanej pracovnej výšky.
 • Umožňujú pracovníkom vo výške vykonávať činnosti s voľnými rukami a bezpečne sa pohybovať pomocou posuvných a výsuvných zariadení.

možnosťi inštalácie

Elektrická sieť

Použiteľné pre všetky typy elektrických stĺpov a veží elektrického vedenia

Veterné turbíny

Dá sa flexibilne dodatočne namontovať na všetky veterné turbíny

Telekomunikačná a prenosová sieť

Zariadenia pre telekomunikačné a prenosové stožiare, rádiové systémy a antény všetkého druhu

POSTARÁME SA O VÁS

 • Vertikálne kotviace vedenie montujeme priamo na objekt samostatne, alebo ako súčasť výstupového rebríka s integrovanou koľajnicou.
 • Poskytujeme komplexné riešenie projektov od obhliadky, návrhu a montáže vertikálnych istiacich systémov.
 • Súčasťou našich služieb je pravidelná revízia kolektívneho zabezpečenia.

MÁTE ZÁUJEM O VHODNÝ ISTIACI SYSTÉM?

  logo-haca-leitern-domo-protection

  S NAŠIMI ISTIACIMI SYSTÉMAMI HACA SA DOSTANETE ÚPLNE VŠADE

  HACA je istiaci systém na tuhom kotviacom vedení. Na Slovensku je to najviac využívaný vertikálny istiaci systém. V najväčšej miere ho využívajú mobilní operátori. Jeho montážou a revíziami sa naša spoločnosť zaoberá už od roku 1999.

  ZÁKLADNÉ SÚČASTI:

  • Horný a dolný dorazový bod
  • Priebežné kotviace body
  • Vodiaca lišta (duralová alebo oceľová)
  • Na spojenie pracovníka s lištou slúži špeciálny bežec (základný alebo otvárateľný). Bežec pracovníkovi umožňuje voľný vertikálny pohyb po rebríku hore aj dolu. V prípade pošmyknutia alebo pádu bežec pád automaticky zachytí.
  • Systém je veľmi variabilný, je možné doplniť ho o rôzne odbočky, oddychové plošiny a podobne.
  • V prípade nezabezpečených objektov je k systému možné dodať aj rebrík, prípadne špeciálny rebrík so zabudovaným systémom HACA.

  Norma: STN EN 353-1+A1

  logo-highstep-systems-domo-protection

  Vertikálny koľajnicový systém budúcnosti

  HighStep Systems AG ponúka inovatívne produktové riešenie výstupu na vysoké budovy a konštrukcie. Aj bez výstupového rebríka. Ponúka nový rozmer stúpania.

  Systém pozostáva vždy z dvoch rôznych komponentov, z hliníkovej lišty ako nosiča a jedného vybraného istiaceho zariadenia. HighStep výstupové riešenia sú adaptívne, a dokážu si poradiť s množstvom súčasných aj budúcich výziev. Tento revolučný systém bol vyvinutý švajčiarskym vizionárom a podnikateľom, ktorý si po ťažkom páde z rebríka uvedomil, aké rizika a neefektívnosť je spojená so súčasnými metódami výstupu do výšok.

  • HighStep koľajnica je srdcom systému, je vynaliezavo jednoduchá na inštaláciu a používanie, pričom je zároveň bez údržbová po celú dobu svojej životnosti.
  • Mechanický výstupový prostiedok HighStep Easy funguje na princípe ostatných výstupových systémov avšak sekvencia pohybov je viac podobná kráčaniu po schodoch hore a dolu. Keď sa používateľ postaví na stúpačky, dva brzdné bloky udržujú zariadenie na High Step lište. HighStep Protector je dodatočný nezávislý zachytávač pádu, ktorý musí byť pripnutý k bezpečnostnému postroju používateľa a HighStep lište.
  • Automatický výstupový prostriedok HighStep Lift je svetovo prvý prenosný výťah, je to elektricky poháňané zariadenie pre rýchly a jednoduchý výstup do vysokých výšok a pracoviská. HighStep Lift je vďaka svojej jedinečnej prenosnosti, pripravený na okamžite použitie, na všetkých lokalitách, kde sa nachádza HighStep lišta. Aj keď je primárne určený pre prepravu ľudí, HighStep Lift môže byť vďaka diaľkovému ovládaniu použitý aj na dopravu náradia a materiálu

  Vertikálny istiaci systém je trvale inštalované kotviace zariadenie, ktoré je určené k zaisteniu bezpečnosti osôb pracujúcich vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou. Inštaluje sa prevažne na výškových objektoch, kde je požadovaný pravidelný prístup pracovníkov a kolektívne zabezpečenie.

  PREČO SI VYBRAŤ ISTIACI SYSTÉM OD NÁS?

  • Bezpečnosť - ponúkame viacero bezpečnostných opatrení, čím zamedzíme možnosť výstupu nepovolaným osobám a znižujeme riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
  • Ekonomickosť - všetky naše systémy si zachovávajú vysokú kvalitu a udržateľné štandardy, bez nutnosti nákladných opakovaných zásahov.
  • Flexibilita - koľajnicové systémy sú modulárne, individuálne prispôsobiteľné vašim podmienkam, s možnosťou použitia na rôznych typoch konštrukcií.
  • Bezúdržbový systém - kotviace vedenie s množstvom doplnkov a príslušenstva sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolné voči korózii a nepravidelným poveternostným vplyvom.
  • Estetika - koľajnice, ktoré montujeme sú vizuálne diskrétne, ich štíhly dizajn je zameraný na zníženie dopadu na všeobecný vzhľad objektu, kde sú nainštalované.

  REFERENCIE

  logo-uss-domo-protection

  Istiace systémy v priestoroch energoblokov s vysokým napätím

  logo-slovenske-elektrarne-domo-protection

  Systémy kolektívneho zabezpečenia v priestoroch elektrárne

  logo-stredoslovenska-energetika-domo-protection

  Istiace systémy pre energetiku