Horizontálne koľajnicové systémy kolektívneho zabezpečenia

Staráme sa o zvyšovanie bezpečia vašich pracovníkov na strechách, vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Vytvárame pre nich príležitosť vhodne sa zaistiť a bezpečne odviesť svoju prácu. Navrhneme a namontujeme horizontálne koľajnicové systémy pre maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia.

Základné informácie

 • Horizontálne koľajnicové systémy sú všestranné konštrukcie kolektívneho zabezpečenia.
 • Môžu byť priame aj zakrivené podľa miesta inštalácie a individuálnych potrieb.
 • Zaisťujú bezpečnosť osôb pracujúcich vo veľkých výškach.
 • Koľajnice umožňuje pracovníkom vo výške vykonávať činnosti s voľnými rukami a bezpečne sa pohybovať pomocou posuvných a výsuvných zariadení.
 • Navrhnuté sú pre zaťaženie väčším počtom osôb súčasne.
 • Horizontálne koľajnice ponúkajú riešenia pre špecializované bezpečnostné problémy, to môže zahŕňať oblasti, kde je veľmi malá voľnosť pohybu na úrovni zeme, kde by človek mohol spadnúť.

možnosťi inštalácie

systémy na podperách a konzolách

nadzemné koľajnice nad úrovňou hlavy

možnosť montovať na stenu budovy

po obvode budovy priamo do fasády

pod strechou do konštrukcie stavby

NAJČASTEJŠIE POUŽITIE

 • Koľajnice s rozostupom spojovacích prvkov až 6 metrov na plochej streche s minimálnou stopou a vizuálnym vplyvom
 • Vhodné na vymedzenie chodníka pre údržbu fotovoltaického systému na strechách
 • Zateplené betónové strechy
 • Po celom obvode budovy pre ukotvenie pracovníkov pri čistení fasád a okien

KONZULTÁCIA A OBHLIADKA ZADARMO

  rothoblaas

  Horizontálne koľajnicové systémy Rothoblaas

  ZÁKLADÉ VÝHODY:

   • Po nainštalovaní vytvoria pevnú kotviacu líniu pre niekoľkých pracovníkov súčasne
   • Vďaka veľkej stredovej vzdialenosti medzi upevňovacími prvkami koľajníc (až 6 metrov) si montáž vyžaduje obmedzený počet upevňovacích bodov
   • Systém zachytenia pádu je možné inštalovať na drevené, oceľové a betónové konštrukcie a odoláva rovinným namáhaniam (360°) aj ťahovým silám
   • Inštaluje sa na ploché aj šikmé strechy, stropy aj podhľady
   • Vďaka konzolám je možné zdvihnúť koľajnicu na požadovanú úroveň a tak prekonať prekážky na streche pre zaistenie plynulejšieho pohybu pracovníkov
   • Horizontálny istiaci systém poskytuje bočnú oporu strešnej konštrukcii, prenáša zaťaženie na priaznivé úrovne a obmedzuje rozložené zaťaženie pri páde na menej ako polovicu zaťaženia, ktoré by sa vyskytlo v systéme zachytenia pádu z lana
   • Pevný koľajnicový systém zabraňuje rizikám kývania tam a späť pri páde, korózie trenia a opätovného napínania lán
   • Umožňuje pracovníkom pri výkone činností vo výškach mať voľné ruky

  Horizontálny istiaci systém je trvale inštalované kotviace zariadenie, ktoré je určené k zaisteniu bezpečnosti osôb pracujúcich vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou. Inštaluje sa prevažne na strechách budov, kde je požadovaný pravidelný prístup pracovníkov a kolektívne zabezpečenie

  PREČO SI VYBRAŤ KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM OD NÁS

  • Koľajnicový systém vyrobený z extrudovaného hliníka je možné pridať aj na rôzne kovové strechy. Montáž na konzoly umožňujú zdvihnúť koľajnicu na požadovanú úroveň, aby ste prekonali prekážky na streche pre hladký pohyb.
  • Koľajnica poskytuje bočnú oporu strešnej konštrukcii, prenáša zaťaženie na priaznivé úrovne a obmedzuje rozložené zaťaženie pri páde na menej ako polovicu zaťaženia, ktoré by sa vyskytlo v systéme zachytenia pádu z lana.
  • Koľajnicový systém zabraňuje (tým nebezpečenstvám, ktoré sú vlastné lanovým a iným strešným koľajnicovým systémom), vrátane nebezpečenstva kývania tam a späť pri páde, korózie trenia a opätovného napínania lán.
  • Konkrétne požiadavky pre návrh, výrobu, skúšanie a certifikáciu horizontálneho záchytného systému sú dané EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, poprípade ČSN EN 795:2013. Kolektívne zabezpečenie sa riadi normou STN EN 13374:2013-12  z roku 3/ 2005 a STN EN 365 a vyhl.147/2013, STN EN 353-1 +A1

  REFERENCIE

  logo-psa-groupe-domo-protection

  Horizontálne istiace systém vo výrobných halách

  slovnaft-logo

  Horizontálne systémy v rafinérii

  logo-uss-domo-protection

  Horizontálne systémy kolektívneho zabezpečenia vo výrobných halách

  logo-harmanecke-papierne-domo-protection

  Horizontálne istiace systém v papierňach