Kotviace systémy, kotviace body a kotviace laná

Ponúkame kotviace systémy pre bezpečnú prácu vo výške. Dočasné aj trvalé kotviace body pre jedného alebo viac pracovníkov vám poskytnú maximálnu istotu pri zabezpečení prác vo výškach. Navrhneme zabezpečovací systém a kotviace body v súlade s platnou legislatívou, ktorý minimalizuje riziká týchto prác.

Súčasťou montáže je aj dodanie kompletnej dokumentácie a certifikátov. Oboznámime vašich pracovníkov s používaním našich systémov a vypracujeme pre vás aj bezpečný pracovný postup. K zabezpečovacím systémom kolektívneho zabezpečenia a OOPP zabezpečujeme aj periodické kontroly, ktoré sú povinné každých 12 mesiacov.

Základné informácie

 • Navrhneme a namontujeme zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky pre maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia podľa špecifík daného pracoviska.
 • Kotviace body pre prácu vo výškach sú robustné a spoľahlivé. Môžu byť použité pri polohovaní vo výške (pre 1 osobu) a na ochranu pred pádom z výšky pre skupinu pracovníkov do 3 osôb súčasne.
 • Výhodou nami používaných istiacich systémov je ich extrémna odolnosť voči poveternostným vplyvom (vode, UV žiareniu, teplu, mrazu).

Typy kotviacich systémov

Kotviace body

Kotviace dosky

Dočasné kotviace systémy

Trvalé kotviace systémy

Kotviace body pre prácu vo výškach a v závese

Kotviace body pre prácu vo výškach a v závese

Montujú sa všade tam, kde sa treba zaistiť vo výške

 • pri pohybu osôb pri vykonávaní kontrolných činností (napr. striech)
 • stavebné práce vo výške
 • priemyselné činnosti
 • evakuáciu v prípade požiaru alebo inej náhlej udalosti

Kotviace body pre prácu vo výškach a v závese

Závisí od miesta, kde je potrebné kotviaci bod umiestniť

 • na oceľové, plechové strechy
 • na betónové strechy
 • na ploché strechy
 • pre strechy so škridlami
 • pre trapézové (plechové) strechy
 • alebo priamo na oceľové alebo betónové konštrukcie

Kotviace body pre prácu vo výškach a v závese

Možné spôsoby kotvenia kotviacich bodov

 • zvislo nahor
 • šikmo nahor so sklonom
 • zvislo nadol
 • kolmo na zvislú stenu, v uhle 90°

Horizontálne a vertikálne istiace systémy

Kotviace body a istiace vedenie je možné inštalovať horizontálne alebo vertikálne, podľa typu objektu a požiadaviek na používanie.

Systémy na pracovné polohovanie a zlaňovanie

Kotviace systémy využívané pri zlaňovaní majú inú konštrukciu ako systémy určené na zachytenie pádu. Musia byť dimenzované na trvalé zaťaženie pri práci pomocou lanového prístupu (pri zlaňovaní horolezeckou technikou).

Vertikálne kotviace systémy

Chránia pracovníkov pohybujúcich sa na rebríkoch a výškových konštrukciách (stožiare, vysielače, komíny). Pre každý typ systému sa používa bežec inej konštrukcie. Naše systémy zaručujú bezpečné zachytenie pádu a absorbovanie pádovej energie tak, aby sa predišlo zraneniu pracovníka.

Horizontálne kotviace systémy

Inštalujú sa napríklad na strechy budov a hál, kde chránia osoby pred pádom cez nechránený okraj strechy alebo prepadnutím cez krehkú krytinu svetlíkov.

Na každú individuálnu situáciu vieme nájsť vhodný kotviaci bod alebo kotviaci lankový systém

 • Či pracujú vo výške jednotlivo alebo ako skupina
 • Vyberáme kotviace systémy podľa typu strechy a charakteru stavby
 • Navrhujeme vhodnejší systém - samostatné body alebo prepojenie lankom
 • Pre kotviace systémy zabezpečujeme aj periodické kontroly každých 12 mesiacov

MÁTE ZÁUJEM O KONZULTÁCIU A OBHLIADKU PRIAMO U VÁS?

  Špeciálne kotviace body pre maximálnu voľnosť pohybu

  Dodávame kotvenie na strechy v podobe 360° otočného očka, ktoré umožňujú vašim pracovníkom úplnú voľnosť pohybu počas výkonu práce vo výške. Univerzálnosť použitia zabezpečujú závitové tyče v rôznych dĺžkach, ktoré umožňujú prispôsobenie osadenia kotvy na správnom mieste.

  Možnosti inštalácie kotviacich systémov

  ploché strechy
  zelené strechy
  lávky vo výške
  kostolné veže

  Kotviace lanká môžu byť kotvené do betónu, do železa, do inej pevnej, nepohyblivej konštrukcie, na zelených strechách plochej strechy, na betónových strechách, aj na škridlové strechy (s hákom pre zachytenie rebríka)

  Ponúkané záchytné systémy
  • Do trapézových plechov EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013
  • Do železobetónových konštrukcií EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013
  • Do sendvičového panelu EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013
  • Pre šikmé strechy EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013
  • Pre prácu v závese EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013
  • Do oceľovej konštrukcie – pre horizontálne a vertikálne použitie EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

  GALÉRIA

  MÁTE ZÁUJEM o vhodné kotvenie pre maximálnu voľnosť pohybu?

  REFERENCIE

  orange-logo

  Kotviace systémy pre telekomunikačné objekty

  logo-ericsson-domo-protection

  Kotviace systémy pre telekomunikačné objekty

  slovak-telekom-logo

  Kotviace zariadenia pre telekomunikačné objekty

  logo-huawei-domo-protection

  Kotviace systémy pre telekomunikačné objekty

  o2-logo

  Kotviace zariadenia pre telekomunikačné objekty