Strešné zábradlia

Bezpečnostné zábrany a ochranné zábradlia ponúkajú flexibilné riešenie bezpečnosti na priemyselných a občianskych stavbách. Vhodné dočasné aj trvalé certifikované zábradlie navrhneme na základe osobnej obhliadky priestoru a vašich požiadaviek.

Základné informácie

 • Zabezpečujeme návrh, výrobu, dodávku a montáž kolektívneho zabezpečenia pre práce vo výškach, od jednoduchých zábradlí a lávok s mechanickým ovládaním, po lávky a schodiská s pneumatickým ovládaním
 • Sme vašim partnerom v oblasti návrhu, projekcie a zabezpečenia stavieb a objektov technologickej vybavenosti proti pádu z výšky
 • Ponúkame aj iné systémy kolektívneho zabezpečenia, ktoré je možné vytvoriť z rôznych kombinácií výstupových schodíkov, ochranných plošín a ochranných zábradlí
 • Všetky prvky kolektívneho zabezpečenia sú certifikované pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu

Typy zábradlia podľa kotvenia

Samonosné zábradlie alebo zábradlie s protizávažím

Je to typ, ktorý inštalujeme najčastejšie. Ide o zábradlie, ktoré sa montuje a inštaluje bez nutnosti vŕtania do podláh alebo stien. Najlepší spôsob, ako zaručiť vodotesnosť strechy bez narušenia konštrukcie.

Zábradlie na
upevnenie dosky

Ide o riešenie, ktoré umožňuje upevniť zábradlie priamo na plechovú strechu v situáciách, kedy by bolo ťažké upevniť stĺpiky zábradlia na vnútornú konštrukciu strechy. Týmto spôsobom je možné vykonať montáž rýchlo, bez ohrozenia bezpečnosti.

Zábradlie na upevnenie na stenu alebo podlahu

Je to najbežnejší typ inštalácie. Zábradlie sa montuje pripevnením k zemi (na horizontálny povrch) alebo k stene (na vertikálny povrch). Je to najhospodárnejšia možnosť inštalácie.

Navrhneme vám vhodné ochranné zábradlie

 • Na základe vašich požiadaviek a špecifík objektu vieme odporučiť najvhodnejšie riešenie na základe osobnej obhliadky
 • Permanentné aj mobilné bezpečnostné zábradlia na stavby
 • Naše ochranné zábradlia sú certifikované a spĺňajú aktuálne normy
 • Súčasťou našich služieb je aj pravidelná revízia kolektívneho zabezpečenia vrátane dočasných a trvalých bezpečnostných zábradlí.

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU A OBHLIADKU PRIAMO U VÁS

  VÝHODY OCHRANNÝCH ZÁBRADLÍ

  Nízka hmotnosť

  Nezaťažuje konštrukcie strechy, nedochádza k jej poškodeniu ani po čase

  Jednoduchosť zloženia

  Montáž dokáže zabezpečiť jedna kvalifikovaná osoba

  Spĺňa novodobú normu

  Všetky prvky kolektívneho zabezpečenia sú certifikované

  nenarúša izoláciu strechy

  Samonosný systém zábradlia je inštalovaný bez preniknutia do izolácie strechy

  KEDY A KDE VYUŽIŤ OCHRANNÉ ZÁBRADLIE:

  • Ochranné zábradlie sa montuje v priestore v blízkosti umiestnenia strešného rebríka alebo sa inštaluje po celej dĺžke okraja strechy, kde hrozí prepad cez hranu strechy
  • Dĺžku a tvar zábradlia je možné vyskladať podľa potreby. Súčasťou konštrukcie sú závažia, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy a zabezpečujú stabilitu zábradlia umiestneného vo výške.
  • Možnosťou použitia zábradlia v okolí svetlíkov a strešných okien je možné zabezpečiť aj ochrannou sieťou, ktorá chráni pri prepadnutí pracovníka a väčších predmetov cez okraj budovy.
  • Umiestnenie ochranného zábradlia definuje norma. Na iných miestach sa používa najmä pre zvýšenie bezpečnosti. Inštaláciu bezpečnostných zábran a zábradlia odporúčame po celom obvode budovy, kde je možný pohyb osôb.
  • Objekty postavené pri novej norme musia spĺňať požiadavky na zvýšenú bezpečnosť, ktorá definuje vyššiu úroveň zabezpečenia pri pohybe na streche, proti pádu osôb z výšky.
  • V mieste výstupu zo strešného rebríka vieme navrhnúť aj špeciálne upravený rebrík s integrovaným predĺženým zábradlím a ochranou pre bezpečný výstup na strechu.

  MÁTE ZÁUJEM O ZABEZPEČENIE VAŠEJ STRECHY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM?

  REFERENCIE

  logo-ericsson-domo-protection

  Zabezpečenie striech

  orange-logo

  Zabezpečenie striech

  logo-huawei-domo-protection

  Zabezpečenie striech

  slovak-telekom-logo

  Zabezpečenie striech

  logo-penam-domo-protection

  Ochranné zábradlie na strechu pekárne pri výstupe na strechu a po celej dĺžke strechy

  o2-logo

  Bezpečnostné zábradlia na strechy