Vertikálne tuhé kotviace vedenie

Vertikálne istiace systémy na ochranu pred pádom umožňujú pracovníkom voľný a bezpečný pohyb pozdĺž celej dráhy záchytného systému. Sú vhodné na rôzne vertikálne konštrukcie, ako sú rebríky, veže, stožiare, veterné turbíny. Podržia vás aj pri výstupe na strechu, často sú pevnou súčasťou výstupového rebríka.

vystupovy-rebrik-s-kolajnicou-haca-v-sachte

Základné informácie

 • Dodávame a montujeme osvedčené koľajnicové systémy so špeciálnym upevňovacím systémom na upevňovacie body stožiarov.
 • Kompenzujú a nahrádzajú iné prvky kolektívneho zabezpečenia pre prácu vo výškach, najmä pre efektívnejší výstup technikov na stožiar a vysoké objekty.
 • Ponúkame individuálne konfigurovateľné koľajnicové systémy vďaka širokému spektru príslušenstva.
 • Vertikálne koľajnice môžu byť inštalované aj pod uhlom, so sklonom 15° od kolmice. Možnosť excentrickej montáže systému mimo stredovej línie rebríka.
 • Tlmič pádu podľa typu tuhého vedenia obsahuje integrovaný absorbér energie, ktorý umožňuje kontrolovaný výstup a zostup v bezpečných podmienkach.

možnosti inštalácie

výstup na stožiar

súčasť výstupového rebríka po celej dĺžke

výstup na strechy, výstup po budove

na existujúce rebríky s výstupom na strechu aj so zabezpečením proti vstupu nepovolaných osôb

zabezpečenie šachty

spolu so špeciálnymi rebríkmi

pilonety a monorúry

súčasť výstupového rebríka po celej dĺžke

veterné elektrárne a hydroglóbusy

vedenie rebríka s koľajnicou vo vnútri konštrukcie

výstup na stromy

pri spiľovaní stromov, pozorovaní zvierat ochranármi

Postaráme sa o vás

 • Potrebujete zvýšiť zabezpečenie pri pohybe vo výškach na vysoké objekty s obmedzenými možnosťami výstupu?
 • Vertikálne istiace systémy montujeme priamo na stožiar samostatne, alebo v podobe výstupového rebríka s integrovanou koľajnicou.
 • Poskytujeme komplexné riešenie projektov vrátane obhliadky, návrhu a montáže vertikálnych istiacich systémov.
 • Súčasťou našich služieb je pravidelná revízia kolektívneho zabezpečenia.

MÁTE ZÁUJEM O OBHLIADKU A KONZULTÁCIU PRIAMO O VÁS?

  logo-haca-leitern-domo-protection

  HACA

  HACA je istiaci systém na tuhom kotviacom vedení. Na Slovensku je to najviac využívaný vertikálny istiaci systém, v najväčšej miere ho využívajú mobilní operátori. Jeho montážou a revíziami sa naša spoločnosť zaoberá už od roku 1999.

  ZÁKLADÉ SÚČASTI:

  • horný a dolný dorazový bod
  • priebežné kotviace body
  • vodiaca lišta (duralová alebo oceľová)
  • Na spojenie pracovníka s lištou slúži špeciálny bežec (základný 0529.74.00 alebo otvárateľný 0529.74.50). Bežec pracovníkovi umožňuje voľný vertikálny pohyb po rebríku hore aj dolu. V prípade pošmyknutia alebo pádu bežec pád automaticky zachytí.
  • Systém je veľmi variabilný, je možné doplniť ho o rôzne odbočky, oddychové plošiny a podobne.
  • V prípade nezabezpečených objektov je k systému možné dodať aj rebrík.

  Norma: STN EN 353-1+A1

  honeywell-logo

  SÖLL GlideLoc

  GlideLoc je vertikálny istiaci systém na tuhom kotviacom vedení.

  ZÁKLADÉ SÚČASTI:

  • horný a dolný dorazový bod
  • priebežné kotviace body
  • vodiaca lišta

  Systém GlideLoc je montovaný na rebríky. Systém je možné doplniť o rôzne odbočky, oddychové plošiny a podobne.
  Na spojenie pracovníka s lištou slúži špeciálny bežec (neotvárateľný Comfort alebo otvárateľný Universal II). Bežec pracovníkovi umožňuje voľný vertikálny pohyb po rebríku hore aj dolu. V prípade pošmyknutia alebo pádu bežec pád automaticky zachytí.

  Norma: EN 353-1 : 2002, VG11 CNB/P/11.073

  MÁTE ZÁUJEM O NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU NA NÁVRH, DODANIE A MONTÁŽ VHODNÝCH VERTIKÁLNYCH ISTIACICH SYSTÉMOV?

  REFERENCIE

  Dodávka a montáž vertikálnych koľajnicových systémov

  Dodávka a montáž tuhého kotviaceho vedenia

  orange-logo

  Istiace koľajnicové systémy telekomunikačných stožiarov

  Tuhé vertikálne kotviace vedenie

  slovak-telekom-logo

  Istiace koľajnicové systémy telekomunikačných stožiarov

  galéria