Evakuačné systémy

Záchrana a evakuácia užívateľa z výšky alebo hĺbky je veľmi náročnou činnosťou, ktorá si vyžaduje množstvo teoretických poznatkov a značnú technickú zručnosť. Pri prevádzaní záchranných aktivít musia byť praktické skúsenosti skombinované s kvalitným a správne použitým vybavením.

Špeciálne evakuačné systémy s vhodným príslušenstvom na záchranu a evakuáciu ľudí, detí a zvierat z výšky či hĺbky.