Evakuačné trojuholníky

Záchrana a evakuácia z výšky alebo hĺbky je veľmi náročnou činnosťou, ktorá si vyžaduje množstvo teoretických poznatkov a značnú technickú zručnosť. Pri prevádzaní záchranných aktivít musia byť praktické skúsenosti skombinované s kvalitným a správne použitým vybavením.

Vyberte si u nás špeciálne evakuačné trojuholníky s príslušenstvom pre evakuáciu ľudí, detí a zvierat z hĺbky, ktoré vám pomôžu pri záchrane životov.