Kotviace body

Kotviace body poskytujú bezpečné ukotvenie osôb pracujúcich vo výškach. Vytvorené môžu byť dočasné alebo trvalé kotviace body.

Kotvené môžu byť na strechách, počas stavebných prác, na fasádach budov či ďalších iných miestach vo výške a nad voľnou hĺbkou.
Ich úlohou je vytvoriť pevný bod tak, aby vás počas práce chránil pred pádom. Rovnako môže slúžiť ako vymedzenie pohybu pre prácu v bezpečnej vzdialenosti od voľného okraja.

Ponúkame širokú škálu kotviacich bodov v závislosti od konštrukcie ako sú oceľové, drevené, betónové, trapézové konštrukcie, ale aj mnohé iné.