Pomocné laná a reep šnúry

Pomocné laná a reep šnúry sú užitočným pomocníkom pre rôzne vertikálne aktivity. Prídavné šnúry sú užitočné pri rôznych vertikálnych činnostiach.

Poslúžia pri práci vo výške, vyťahovaní materiálu, uchytení bremien alebo pri iných činnostiach pri práci vo výškach ako pomocné lano. Hrúbka reep šnúr sa pohybuje od 2 mm do 8 mm. Sú navinuté na rolke, pričom dĺžku si môžete zvoliť podľa účelu použitia.