Záchranné a evakuačné postroje

Záchrana a evakuácia osôb z výšky je veľmi náročnou činnosťou, ktorá si vyžaduje množstvo teoretických poznatkov a značnú technickú zručnosť. Pri vykonávaní záchranárskych činností musia byť praktické skúsenosti skombinované s kvalitným a správne použitým vybavením. Evakuačné postroje sú určené na záchranu a evakuáciu osôb a zvierat.
Evakuačný triangel, ochranné vaky pre transport detí a postroje pre zvieratá.