Zachytávacie postroje

Celotelové bezpečnostné pracovné postroje, ktoré sú určené na zabezpečenie počas práce na miestach, kde vzniká riziko pádu. Používajú sa pri pohybe v blízkosti hrany možného pádu, práci na vysokozdvižných plošinách a pracovných lávkach, pri stavbe lešení a podobných činnostiach. Vyberte si ideálny zachytávací postroj pre vás.