Zlaňovacie brzdy

Zlaňovacie brzdy sú dôležitým bezpečnostným vybavením pre lanový prístup. Pripájajú sa k pracovnému postroju, je v nich vložené lano a umožňujú bezpečný a kontrolovaný zostup po lane ako aj zastavenie užívateľa v želanej pracovnej pozícii.

Zlaňovacie brzdy vybavené integrovaným systémom tzv. anti-panik a poistka proti chybnému založeniu lana znižuje riziko nehody spôsobenú chybou užívateľa.