Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej špeciálnej a speleologickej techniky

Príďťe si precvičiť evakuáciu a záchranu z výšky, obnoviť znalosti legislatívy, zlepšiť zručnosti a techniku bezpečnej práce vo výškach simuláciou situácií z praxe.

Informácie o kurze

 • Školenie / oboznamovanie je nutné absolvovať raz za 12 mesiacov.
 • Predlžuje platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky.
 • Preškolíme vás v našom školiacom stredisku, počas celého roka, bez ohľadu na aktuálne počasie.
 • V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť kurz priamo na mieste vášho pracoviska.

cieľ školenia

Cieľom opakovaného školenia je zopakovať znalosti z legislatívy, zručnosti a techniku bezpečnej práce vo výškach, precvičiť evakuáciu a záchranu z výšky. Kurz sa zameriava na reálne pracovné činnosti vo výškach so simuláciou situácií z praxe.

miesto školenia

Praktické aj teoretické školenie prebieha v našom vlastnom modernom vzdelávacom centre v interiéri, v presne dohodnutom čase, kedy sa naši inštruktori venujú len vám.

80% účastníkov našich aktualizačných školení využije počas teoretickej časti služby nášho revízneho technika na kontrolu OOPP

Rozsah školenia

8 hodín

Max počet osôb

10

Školenie zahŕňa:

 • Teoretická časť
 • Praktická časť
 • Záverečná teoretická a praktická skúška

TEORETICKÁ ČASŤ ŠKOLENIA

 • Teoretický kurz o oboznámení sa s rizikami pádu z výšky alebo do hĺbky na pracoviskách
 • Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou a zabezpečením ochrany osôb vo výškach pomocou kolektívneho zabezpečenia a osobných ochranných pracovných prostriedkov

PRAKTICKÁ ČASŤ ŠKOLENIA

 • Uzlová technika, techniky viazania uzlov využiteľných v praxi
 • Zlaňovanie a vystupovanie na lane
 • Záchranné a evakuačné úkony – riešenie vzniknutej situácie pri záchrane osoby uviaznutej vo výške pomocou dostupného vybavenia OOPP a profesionálnych evakuačných systémov
 • Oboznámenie o poskytnutí prvej pomoci. Veríme, že nikto nemá takú moc ako osoba, ktorá sa práve nachádza na danom mieste. Môžete tak okamžite spustiť záchranný reťazec a podniknúť prvé najdôležitejšie kroky k záchrane života.

Máte záujem o opakované školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej a speleologickej techniky?

ako to u nás prebieha?

1

zaslanie dopytu

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky.

2

cenová ponuka

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru vašim potrebám.

3

dohodnutie termínu

Termín školenia prispôsobíme vašim požiadavkám.

4

účasť na školení

Absolvujete u nás školenie teoretickej, praktickej časti.

5

vystavenie preukazu

Získate od nás písomné oprávnenie platné 1 rok.

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Roman Miartuš

Odborný školiteľ
Mám 40-ročnú prax v oblasti školení, výškových prác a lektorovaní.

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Máte záujem absolvovať opakované školenie horolezeckou technikou?

  “Pri našej práci robíme všetko preto, aby naši klienti odchádzali od nás spokojní, aby nám dali pozitívnu spätnú väzbu, aby im to niečo dalo a využili získané poznatky v praxi.

  Ľuboš Bucko, inštruktor DoMo – PROTECTION

  Časté otázky

  AKO ČASTO SA TREBA DAŤ PREŠKOLIŤ?

  Školenie zamestnancov “Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou” sa vykonáva raz za 12 mesiacov alebo raz za 24 mesiacov?

  Oboznamovanie sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m (vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z.z.).

  ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRE PRÁCU VO VÝŠKE?

  Odborná spôsobilosť

  • Školenie – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§7, zákon 124/2006 Z.z.)
  • Oboznamovanie sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m (vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z.z.).

   

  Zdravotná spôsobilosť

  • Doklad od lekára –  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle § 30e, Zákon č. 355/2007 Z. z.

   

  Čo sa týka zariadenia:

  • Ak používa os. zabezpečenie – podľa §5.2. vyhl. 147/2013 Z.z. – Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav
  • Ak pracuje na rebríku – 1x ročne musí byť aj kontrola rebríkov v zmysle STN EN 131-2 + A2
  • Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a rebrík je nutné skontrolovať pred každým použitím užívateľom.
  ČO SI MÁM PRINIESŤ SO SEBOU NA ŠKOLENIE?

  Čistú športovú obuv na prezutie, vhodný (pracovný) odev, desiatu, odporúčame vlastnú výstroj.

  JE POTREBNÉ MAŤ PRE PRAKTICKÝ VÝCVIK VLASTNÚ VÝBAVU?

  Veríme, že ste profesionáli a najradšej používate vlastnú výstroj, na ktorú sa môžete už minimálne 12 mesiacov spoľahnúť. Odporúčame vám priniesť si vlastné OOPP. Ak by to bolo potrebné, pre účastníkov školení máme k dispozícii potrebnú výstroj pre min. 4 osoby.

  AKÝM SPÔSOBOM PREBIEHAJÚ ŠKOLENIA?

  Na základe vášho dopytu vypracujeme cenovú kalkuláciu, do ktorej vieme zahrnúť položky teoretickej časti, praktickej časti s ukážkami. Zároveň vám vieme zabezpečiť školenie prvej pomoci, prípadne BOZP.
  Po odsúhlasení cenovej ponuky doladíme s vami termín a zabezpečíme všetky potrebné informácie pre účastníkov.

  AKÁ JE KAPACITA ŠKOLENÍ?

  Najčastejšie sa počet účastníkov pohybuje medzi 4-8 osôb pri školeniach, ktoré vyžadujú praktickú časť. Vieme však naraz preškoliť až 20 osôb. Od počtu osôb často závisí aj trvanie toho, ktorého školenia. Preto je najlepšie konzultovať každý jeden dopyt individuálne.

  POSKYTUJETE V RÁMCI ŠKOLENÍ AJ DOPLNKOVÉ SLUŽBY AKO JE UBYTOVANIE, ČI STRAVOVANIE?

  Našim klientom radi odporučíme, prípadne zabezpečíme akékoľvek služby, ktoré sa spájajú s potrebami účasti na školení.

  Prečo DoMo - PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  350

  m² na 3 podlažiach budovy

  12

  kapacita ľudí na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori

  REFERENCIE

  logo-towercom-domo-protection

  Školenia práce vo výškach

  logo-otns-domo-protection

  Školenia práce vo výškach

  logo-airnet-domo-protection

  Školenia práce vo výškach

  logo-park-snov-donovaly-domo-protection

  Školenia práce vo výškach