Školenie pre obsluhu visutých lanových dráh – evakuácia cestujúcich z lanových dráh

Špecifické školenia pre servisné a evakuačné techniky na lanových dráhach. Sú vykonávané bezpečne a efektívne podľa konkrétnych potrieb vybranej kabínkovej alebo sedačkovej lanovej dráhy. Prídeme za vami, aby ste získali potrebné zručnosti, vo vašich vlastných podmienkach.

Základné informácie

 • Naučíme vás bezpečne pracovať a pohybovať sa vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
 • Osvojíte si techniky záchrany a evakuácie osôb na lanových dráhach.
 • Obsah školenia prispôsobíme na mieru účastníkov, aby všetky poznatky mohli zužitkovať v teréne.
 • Vykonávame školenia podľa platnej legislatívy a v súlade s technickými normami.
 • Kurz je plne obsahovo aj prakticky v súlade s Nariadením vlády a s vyhláškou.
 • Tento kurz nie je akreditovaný ako rekvalifikačný kurz Úradu práce.
 • Na kurz je vhodné priniesť si vlastné vybavenie.
 • V prípade potreby vieme účastníkom zapožičať kompletné lezecké vybavenie a výstroj.

Pre koho kurz je určený

Školenie je vhodné pre profesie: obsluhu lanových dráh, technikov BOZP, zamestnancov horskej služby, integrovaný záchranný systém, zamestnancov lyžiarskych stredísk.

Cieľové objekty

Sedačkové a kabínkové lanové dráhy.

Miesto školenia

Z dôvodu špecifických podmienok školenie vykonávame výhradne v areáli klienta.

Počas teoretickej časti školenia vám môže náš revízny techniky OOPP skontrolovať vybavenie pre prácu vo výškach a evakuáciu, aby ste mali istotu a mohli svojej výstroji dôverovať. Získate tak čas a po školení sa môžete plne venovať vašej špecializácií.

Rozsah školenia

8 hodín

Max počet osôb

4 - 12

Školenie zahŕňa:

  • Teoretická časť – legislatíva
  • Používané OOPP
  • Technické podmienky a ukážky používania
  • Technika a technológie vykonávania prác vo výškach
  • Aplikácia evakuačných techník v praxi
  • Základy prvej pomoci
  • Záverečná teoretická a praktická skúška

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je zlepšiť znalosti, zručnosti a techniku bezpečnej práce vo výškach v systémoch zadržania, pracovného polohovania a zachytenia pádu. Súčasťou kurzu je aj praktická záchrana a evakuácia pracovníka z výšky spustením nadol pomocou záchranných (evakuačných) systémov.

Kurz sa zameriava na reálne pracovné činnosti vo výškach pomocou vhodnej techniky so simuláciou situácií z praxe.

Náplň školenia

Teoretická časť:

Legislatíva v rámci EU a SR, prvá pomoc (laické vyšetrenie, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS).

Praktická časť:

 1. Oboznámenie sa s použitím OOPP potrebných pre evakuáciu z lanovej dráhy. Zaistenie pri výstupe na podperu a zaistenie proti pádu pri pohybe po konštrukcii podpery lanovej dráhy.

  Základné evakuačné techniky na vyťahovanie a spúšťanie osôb a vybavenia z lanovej dráhy.
 1. Prvá pomoc – základné obväzové techniky, stavanie veľkého krvácania, zotavovacia poloha, protišokové opatrenia, laická prvá pomoc pri podchladení, praktický nácvik KPR.

Praktická skúška:

Podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie.

Máte záujem o školenie?

ako to u nás prebieha?

1

zaslanie dopytu

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky.

2

cenová ponuka

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru vašim potrebám.

3

dohodnutie termínu

Termín školenia prispôsobíme vašim požiadavkám.

4

účasť na školení

Absolvujete u nás školenie teoretickej, praktickej časti.

5

vystavenie preukazu

Vystavujeme certifikát a písomné oprávnenie platné 1 rok.

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ pre aktivity vo výškach
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Máte záujem absolvovať školenie obsluhy lanových dráh?

  “Pri našej práci robíme všetko preto, aby naši klienti odchádzali od nás spokojní, aby nám dali pozitívnu spätnú väzbu, aby im to niečo dalo a využili získané poznatky v praxi.

  Ľuboš Bucko, školiteľ DoMo-PROTECTION

  Časté otázky

  AKO ČASTO SA TREBA DAŤ PREŠKOLIŤ?

  Školenie zamestnancov a obsluhy lanových dráh odporúčame zopakovať pravidelne, aspoň jeden krát do roka. Oboznamovanie sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávanévo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m (vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z.z.).

  ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRE PRÁCU VO VÝŠKE?

  Odborná spôsobilosť

  • Školenie – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§7, zákon 124/2006 Z.z.)
  • Oboznamovanie sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávanévo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m (vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z.z.).

   

  Zdravotná spôsobilosť

  • Doklad od lekára –  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle § 30e, Zákon č. 355/2007 Z. z.

   

  Čo sa týka zariadenia:

  • Ak používa osobné zabezpečenie – podľa §5.2. vyhl. 147/2013 Z.z. – Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav
  • Ak pracuje na rebríku – 1x ročne musí byť aj kontrola rebríkov v zmysle  STN EN 131-2 + A2
  • Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a rebrík je nutné skontrolovať pred každým použitím užívateľom
  AKÝM SPÔSOBOM PREBIEHAJÚ ŠKOLENIA?

  Na základe vášho dopytu vypracujeme cenovú kalkuláciu, do ktorej vieme zahrnúť položky teoretickej časti, praktickej časti s ukážkami. Zároveň vám vieme zabezpečiť školenie prvej pomoci, prípadne BOZP.
  Po odsúhlasení cenovej ponuky doladíme s vami termín a zabezpečíme všetky potrebné informácie pre účastníkov.

  AKÁ JE KAPACITA ŠKOLENÍ?

  Najčastejšie sa počet účastníkov pohybuje medzi 4-8 osôb pri školeniach, ktoré vyžadujú praktickú časť. Vieme však naraz preškoliť až 20 osôb. Od počtu osôb často závisí aj trvanie toho, ktorého školenia. Preto je najlepšie konzultovať každý jeden dopyt individuálne.

  Prečo DoMo-PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  29 930

  Vyškolených uchádzačov

  12

  kapacita osôb na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori