Školenie pre obsluhu lanových parkov

Špeciálne školenie určené pre obsluhu lanových centier, inštruktorov lanových parkov a pre organizácie, ktoré zaisťujú voľno časové aktivity spojené s pohybom vo výškach. Preškolíme vás v našom centre alebo prídeme za vami, aby ste získali potrebné zručnosti vo vašich vlastných podmienkach.

Základné informácie o školení

 • Poskytnite vašim návštevníkom nezabudnuteľný zážitok bez úrazov a nehôd. Doprajte im adrenalínové dobrodružstvo, vďaka ktorému vás budú chcieť znova a znova navštíviť.
 • Nemôžete mať pod kontrolou každý krok vašich návštevníkov. Môžete im však ukázať, ako správne liezť a ako byť správne zaistený.
 • Naučíme vás, ako vašich návštevníkov vystrojiť na cestu lanovým parkom.
 • Naučíme vás základy evakuácie z výšky a nad voľnou hĺbkou v prípade neplánovaných situácií. Taktiež aj zásady poskytnutia prvej pomoci.
 • Osvojíte si techniky záchrany a evakuácie osôb v lanových parkoch.
 • Obsah školenia prispôsobíme na mieru účastníkom, aby všetky poznatky mohli zužitkovať v teréne.

Pre koho kurz je určený

Špeciálne školenie pre všetkých zamestnancov, ktorí pri výkone pracovných činností vykonávajú obsluhu lanových parkov.

Školenie je vhodné pre: inštruktorov a obsluhu lanových centier, pracovníkov zabezpečujúcich montáž, údržbu a revízie lanových centier, outdoorové agentúry, ktoré inštalujú mobilné nízke a vysoké lanové prekážky, pracovníkov zabezpečujúcich inštalácie mobilných lanoviek, premostení.

 • Vykonávame školenia podľa platnej legislatívy a v súlade s technickými normami.
 • Kurz je plne obsahovo aj prakticky v súlade s Nariadením vlády a s vyhláškou
 • Tento kurz nie je akreditovaný ako rekvalifikačný kurz Úradu práce.
 • Na kurz je vhodné priniesť si vlastné vybavenie.
 • V prípade potreby vieme účastníkom zapožičať kompletné lezecké vybavenie a výstroj.

Počas teoretickej časti aktualizačného školenia vám môže náš revízny techniky OOPP skontrolovať lezeckú výstroj, aby ste mali istotu a mohli svojmu vybaveniu do výšky dôverovať. Získate tak čas a po školení môžete výstroj plne používať.

Rozsah školenia

8 hodín za 1 deň

Max počet osôb

4 - 12

Školenie zahŕňa:

  • Teoretická časť – legislatíva
  • Prezentácia vhodných OOPP a ukážky ich bezpečného používania
  • Aplikácia evakuačných techník v praxi
  • Základy prvej pomoci

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je zvýšiť bezpečnosť vo vašom adrenalínovom centre cez zlepšenie znalostí, zručností a techniky istenia inštruktorov a obsluhy lanových centrier. Súčasťou kurzu je aj praktická záchrana a evakuácia návštevníkov zábavných parkov, kde sú aktivity spojené s pohybom vo výškach pomocou záchranných (evakuačných) systémov.

Kurz sa zameriava na reálne činnosti vo výškach pomocou vhodnej techniky so simuláciou situácií z praxe.

Náplň školenia

Teoretická časť:

Legislatíva v rámci EU a SR, prvá pomoc (prvotné a druhotné vyšetrenie, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS).

Praktická časť:

 1. Zoznámenie sa s použitím OOPP v danom rozsahu školenia, správne obliekanie vybavenia a nastavenie postrojov klientom, BOZP na pracovisku (helma, zaistenie všeobecnej bezpečnosti pri lanových aktivitách), zaistenie pri pohybe na lanových prekážkach, pohyb po rebríku.
 2. Nácvik evakuácie z vodiaceho lana v akomkoľvek úseku dráhy v lanovom parku. Spôsob spustenia z nástupnej plochy. Spôsob istenia pri vzostupe resp. výstupe po rebríku.
 3. Prvá pomoc – resuscitácia, základné obväzové techniky, stavanie veľkého krvácania, zotavovacia poloha.

Praktická skúška: Podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP.

Cieľové objekty

Lanové centrá a parky, outdoor, športové podujatia a pod.

Miesto školenia

Z dôvodu špecifických podmienok je školenie vykonávané výhradne v areáli klienta.

Máte záujem o školenie?

ako to u nás prebieha?

1

zaslanie dopytu

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky.

2

cenová ponuka

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru vašim potrebám.

3

dohodnutie termínu

Termín školenia prispôsobíme vašim požiadavkám.

4

účasť na školení

Absolvujete u nás školenie teoretickej, praktickej časti.

5

vystavenie preukazu

Vystavujeme certifikát a písomné oprávnenie platné 1 rok.

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ pre aktivity vo výškach
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Máte záujem absolvovať školenie pre inštruktorov a obsluhy lanových parkov?

  “Pri našej práci robíme všetko preto, aby naši klienti odchádzali od nás spokojní, aby nám dali pozitívnu spätnú väzbu, aby im to niečo dalo a využili získané poznatky v praxi.

  Ľuboš Bucko, inštruktor DoMo – PROTECTION

  Časté otázky

  AKO ČASTO SA TREBA DAŤ PREŠKOLIŤ?

  Školenie inštruktorov a obsluhy lanových a ferratových centier vykonávame každých 12 mesiacov.

  JE POTREBNÉ MAŤ PRE PRAKTICKÝ VÝCVIK VLASTNÚ VÝBAVU?

  Ak máte vlastné lezecké alebo pracovné vybavenie, odporúčame vám priniesť si vlastné pomôcky na lezenie a zlaňovanie. Naše tréningové a školiace centrum má pre účastníkov školení k dispozícii potrebnú výstroj pre min. 4 osoby. Ide o bezpečnostné postroje určené na výcvik pre prácu vo výškach.

  AKÝM SPÔSOBOM PREBIEHAJÚ ŠKOLENIA?

  Na základe vášho dopytu vypracujeme cenovú kalkuláciu, do ktorej vieme zahrnúť položky teoretickej časti, praktickej časti s ukážkami. Zároveň vám vieme zabezpečiť školenie prvej pomoci, prípadne BOZP.
  Po odsúhlasení cenovej ponuky doladíme s vami termín a zabezpečíme všetky potrebné informácie pre účastníkov.

  AKÁ JE KAPACITA ŠKOLENÍ?

  Najčastejšie sa počet účastníkov pohybuje medzi 4-8 osôb pri školeniach, ktoré vyžadujú praktickú časť. Vieme však naraz preškoliť až 20 osôb. Od počtu osôb často závisí aj trvanie toho, ktorého školenia. Preto je najlepšie konzultovať každý jeden dopyt individuálne.

  POSKYTUJETE V RÁMCI ŠKOLENÍ AJ DOPLNKOVÉ SLUŽBY AKO JE UBYTOVANIE, ČI STRAVOVANIE?

  Našim klientom radi odporučíme, prípadne zabezpečíme akékoľvek služby, ktoré sa spájajú s potrebami účasti na školení.

  Prečo DoMo - PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  29 930

  vyškolených uchádzačov

  12

  kapacita osôb na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori