Kurz poskytovania prvej pomoci

Školenie prvej pomoci u nás bude pre vás zážitkom. Minimum teórie a naopak maximum praxe. Obsah prispôsobíme situáciám z vášho pracoviska alebo okolia. V našich kurzoch prvej pomoci vás preškolia profesionálni záchranári a kvalifikovaní odborníci so skúsenosťami s evakuáciou a záchranou aj vo výškach.

Ukážeme vám najčastejšie chyby a naučíme vás správne postupy, ako podať pomocnú ruku včas. Často ide o sekundy a človek najviac ublíži práve tým, že nič neurobí. Školíme v Banskej Bystrici, ale radi prídeme aj za vami. Vždy s kurzom ušitým na mieru vašim potrebám.

Základné informácie

 • Ponúkame kurz prvej pomoci na mieru vašim potrebám – pre firmy, verejnosť, vodičov.
 • Kladieme dôraz na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie na resuscitačných figurínach.
 • Osvojíte si zásady poskytnutia prvej pomoci v praxi.
 • Obsah školenia prispôsobíme na mieru účastníkov, aby všetky poznatky mohli zužitkovať v teréne.
 • Po úspešnom absolvovaní školenia vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Kurzy pre firmy a zamestnancov

Základné školenie

Po diagnostike pracovného prostredia navrhujeme individualizované kurzy so zameraním na možné riziká práve u vás. Školenie je navrhnuté tak, aby vaši zamestnanci dokázali zvládnuť stresovú situáciu a správne poskytnúť prvú pomoc na pracovisku. Súčasťou základného kurzu je zoznámenie sa so základmi anatómie a fyziológie, zásadami bezpečnosti a legislatívy, ďalej rozpoznanie závažnosti stavu, rán, zlomenín a krvácanie, kontrola a zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, termické poranenia (popáleniny, omrzliny), bezvedomie, neodkladná resuscitácia, modelové situácie.

Pokročilý kurz prvej pomoci

Ponúka hlbší náhľad do problematiky úrazov, podrobnejší výklad a spôsoby riešenia zložitejších život ohrozujúcich stavov. Kurz taktiež prehlbuje znalosti riešenia menej obvykých situácií, hromadného nešťastia. Zahŕňa dôkladnejší praktický nácvik zručností a ošetrovanie úrazov a súčasnú prácu viacerých osôb poskytujúcich prvú pomoc vrátane súbežnej komunikácie so záchrannou službou.

Teambuildingový kurz prvej pomoci

Celodenné zábavné zážitkové školenie s popoludňajším praktickým nácvikom, pripravíme na mieru vašej firme alebo skupine záujemcov.

Kurz prvej pomoci pre vodičov

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a absolvovanie kurzu pred skúškou v autoškole je povinné podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách. Kurz je taktiež určený pre profesionálnych vodičov (vodiči nákladných áut, autobusov a pod.), ktorí sú povinní každých 5 rokov absolvovať preškolenie a pravidelný výcvik.

Kurz prvej pomoci pre verejnosť

Kurz je určený pre širokú verejnosť, ktorý poukazuje na význam poskytovania prvej pomoci pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach ako napr. srdcový infarkt, mozgová porážka, dusenie cudzím predmetom, úrazy v domácnosti a pod., kedy potrebujú vašu pomoc najmä vaši blízki a priatelia.

Časté témy školenia: úvod do prvej pomoci, bezvedomie a dusenie cudzím telesom, základná neodkladná resuscitácia, zastavenie krvácania, autolekárnička a ako ju použiť, neúrazové stavy (cievna mozgová príhoda, infarkt, kŕče, cukrovka).

Rozsah školenia

8 hodín

Max počet osôb

5 - 15

Školenie zahŕňa:

  • Teoretický výklad
  • Základy prvej pomoci
  • Simulácie poskytovania prvej pomoci u reálnych úrazov – traumy od hlavy po päty
  • Nácvik resuscitácie

Cieľ kurzu pre firmy

Právne predpisy ukladajú každému zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom poskytnutie prvej pomoci. Na tento účel musí určiť v súlade s rizikami a veľkosťou pracoviska dostatočný počet zamestnancov na organizáciu prvej pomoci a zabezpečenie privolania zdravotníckej záchrannej služby. Zákonník práce dopĺňa, že je potrebné zaistiť ich vyškolenie a vybavenie v rozsahu zodpovedajúcom rizikám vyskytujúcim sa na pracovisku. Školenia nemusia absolvovať všetci zamestnanci, ale možno to odporučiť – nielen s ohľadom na firemné potreby, ale na zvýšenie povedomia o prvej pomoci vôbec.

Doplňujúce informácie o kurze prvej pomoci

 • Akreditovaný kurz MZ SR.
 • Kurz je určený pre zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a ďalších inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci.
 • Kurz sa zameriava na reálne činnosti so simuláciou situácií z praxe.
 • Vykonávame školenia podľa platnej legislatívy a v súlade s technickými normami.
 • Kurz je plne obsahovo aj prakticky v súlade s Nariadením vlády a s vyhláškou
 • Tento kurz nie je kvalifikovaný ako rekvalifikačný kurz Úradu práce.

Náplň kurzu pre firmy

Teoretická časť:

 • volanie 112/155 – postup ako efektívne privolať záchrannú službu
 • bezpečnosť pri poskytovaní laickej prvej pomoci
 • základné postupy pri poskytovaní prvej pomoci
 • krvácanie a šokové stavy, bezvedomie a následné úkony, život zachraňujúce úkony, cudzie teleso v dýchacích cestách, uvoľnenie dýchacích ciest, zastavenie dychu a srdca, resuscitácia, niektoré poranenia (hlava, chrbtica, hrudník, brucho, panva), zlomeniny, záchvatové stavy – epileptický záchvat, záchvat dýchavičnosti, febrilné kŕče (kŕče z horúčky), úraz elektrickým prúdom, popáleniny a poleptania, rany (tržné, bodné), odreniny, otrava, topenie, uštipnutie hmyzom, akútna alergická reakcia

Praktická časť:

 • nácvik resuscitácie, oživovanie na resuscitačnom modeli dieťaťa, juniora a dospelého (nepriama srdcová masáž, dýchanie z úst do úst)
 • stabilizovaná poloha, ošetrenie rán, zastavenie krvácania, ošetrenie konkrétneho zranenia, obväzová technika (nacvičovanie techniky znehybnenia končatiny pri rôznych poraneniach a zlomeninách), odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest, Gordonov a Heimlichov manéver

Miesto školenia

Výcvikové a vzdelávacie centrum TC85 v Banskej Bystrici

Máte záujem o školenie prvej pomoci?

ako to u nás prebieha?

1

zaslanie dopytu

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky.

2

cenová ponuka

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru vašim potrebám.

3

dohodnutie termínu

Termín školenia prispôsobíme vašim požiadavkám.

4

účasť na školení

Absolvujete u nás školenie teoretickej, praktickej časti.

5

vystavenie certifikátu

Získate od nás písomné oprávnenie platné 1 rok.

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný inštruktor
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Ivana Sikulová

Odborný garant akreditácie kurzov prvej pomoci
Zdravotnícky záchranár a inštruktorka prvej pomoci, inštruktorka Horskej služby, držiteľka medzinárodného diplomu pre horskú medicínu.

Máte záujem absolvovať školenie prvej pomoci?

  “Pri našej práci robíme všetko preto, aby naši klienti odchádzali od nás spokojní, aby nám dali pozitívnu spätnú väzbu, aby im to niečo dalo a využili získané poznatky v praxi.

  Ľuboš Bucko, inštruktor DoMo – PROTECTION

  Časté otázky

  AKO ČASTO SA TREBA DAŤ PREŠKOLIŤ?

  Školenie prvej pomoci sa vykonáva raz za 12 mesiacov alebo raz za 24 mesiacov

  AKÝM SPÔSOBOM PREBIEHAJÚ ŠKOLENIA?

  Na základe vášho dopytu vypracujeme cenovú kalkuláciu, do ktorej vieme zahrnúť položky teoretickej časti, praktickej časti s ukážkami. Zároveň vám vieme zabezpečiť školenie prvej pomoci, prípadne BOZP.
  Po odsúhlasení cenovej ponuky doladíme s vami termín a zabezpečíme všetky potrebné informácie pre účastníkov.

  AKÁ JE KAPACITA ŠKOLENÍ?

  Najčastejšie sa počet účastníkov pohybuje medzi 4-8 osôb pri školeniach, ktoré vyžadujú praktickú časť. Vieme však naraz preškoliť až 12 osôb. Od počtu osôb často závisí aj trvanie toho, ktorého školenia. Preto je najlepšie konzultovať každý jeden dopyt individuálne.

  POSKYTUJETE V RÁMCI ŠKOLENÍ AJ DOPLNKOVÉ SLUŽBY AKO JE UBYTOVANIE, ČI STRAVOVANIE?

  Našim klientom radi odporučíme, prípadne zabezpečíme akékoľvek služby, ktoré sa spájajú s potrebami účasti na školení.

  Prečo DoMo - PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  350

  m² na 3 podlažiach

  12

  kapacita osôb na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori