Spoznajte nás

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste

V DoMo – PROTECTION sa už 30 rokov staráme o zdravie a bezpečnosť vás a vašich zamestnancov. Poskytovanie komplexnej starostlivosti a kvalitných inovatívnych riešení je základný štandard našich služieb. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na zemi, aj vo výške zastrešujeme pre klientov s našim stabilným profesionálnym tímom.

Disponujeme skúsenými odborníkmi na prácu vo výškach, certifikovanými lektormi na školenia prác vo výškach a BOZP. Naše mnohoročné skúsenosti s výberom vhodnej výbavy pre tieto činnosti zúročujeme v e-shope s bohatou ponukou špičkových produktov osobného zabezpečenia pre výškové práce aj horolezeckého vybavenia. Realizujeme komplexné riešenia bezpečnosti pre malých i veľkých klientov.

Vďaka stovkám zrealizovaných projektov vieme našim klientom pomôcť predchádzať a čeliť akýmkoľvek individuálnym situáciám.

30 rokov poctivej práce

Inovatívne riešenia

Maximálna bezpečnosť

Špičkové technológie

Rokmi overená kvalita

Silné a stabilné partnerstvá

“DoMo – PROTECTION má svoje zabezpečovacie systémy a zásluhy na takmer všetkých telekomunikačných stožiaroch na Slovensku. Vďaka tomu sa môžeme pýšiť prívlastkom priekopníka v oblasti zabezpečenia výškových prác na Slovensku.”

Roman Miartuš, majiteľ DoMo – PROTECTION

haca-kolajnica-v-sachte-domo-protection

História

Spoločnosť vznikla v roku 1993 pod názvom MAMUT TEX s.r.o. Spoločnosť sa zaoberala obchodnou činnosťou a výrobnou činnosťou v oblasti textilnej výroby. Majiteľkou spoločnosti bola Darina Miartušová.

V r. 1999 vstúpil do spoločnosti Roman Miartuš. Spoločnosť zmenila svoj názov na DoMo-GLASS s.r.o. a svoje podnikateľské zameranie. V tom čase bola hlavná podnikateľská činnosť zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so špecifikáciou na práce vo výškach.

S touto činnosťou súvisel aj predaj prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach a školenia a odborné poradenstvo v zabezpečení bezpečnosti pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Súčasne spoločnosť rozšírila podnikateľskú činnosť o práce so sklom v stavebnej oblasti.

Progres a inovácie v oblasti zabezpečenia bezpečnosti pracovníkov a ochrany ich zdravia pri práci sme prinášali hlavne v spolupráci s našimi obchodnými partnermi z Nemecka. Mnohým klientom, s ktorými stále aktívne spolupracujeme, sme už v 90.-tych rokoch zavádzali pracovno – technologické postupy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Naše zahraničné partnerstvá umožnili priniesť na slovenský trh špičkovú technológiu a produkty zabezpečovacích systémov, ktoré tu v tom čase nemali obdoby.