Smerujeme vás v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Spoločnosť DoMo – PROTECTION s.r.o. vznikla v roku 1993 ako malý rodinný podnik.

4.5.1993

Založenie spoločnosti s názvom MAMUT TEX s.r.o.

Spoločnosť s pôvodným názvom MAMUT TEX s.r.o založila Darina Miartušová. Zameranie spoločnosti bola výrobná a obchodná činnosť v oblasti textilu.

1999

Transformácia spoločnosti na DoMo-GLASS s.r.o.

Do spoločnosti vstúpil druhý majiteľ Roman Miartuš. V tomto období došlo k premenovaniu spoločnosti na DoMo-GLASS s.r.o. s jej zameraním na poskytovanie služieb BOZP a PO, obchodnú činnosť s prostriedkami osobného zabezpečenia, revíziu prostriedkov osobného zabezpečenia, akreditované školiace stredisko, poradenskú činnosť pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, sklenárske práce (zatepľovanie okien). Rovnako sa v tomto období zriadili kancelárske priestory a výrobno-montážna dielňa.
2000

Prvé významné zahraničné partnerstvo s HACA a kúpa nového sídla spoločnosti

Sledovanie trendov, účasť na zahraničných výstavách a zavádzanie nových, doposiaľ nepoznaných produktov na Slovenskom trhu dospelo k úspešnému prepojeniu na silného zahraničného partnera v Nemecku.

Začala naša aktívna činnosť pri výstavbe základňových staníc verejnej telekomunikačnej siete GSM pre operátorov Globtel (Orange) a Eurotel (T-com).

V tomto roku spoločnosť zakúpila administratívno-prevádzkovú budovu na Bellušovej ulici v Banskej Bystrici, ktoré sa stalo sídlom spoločnosti.

2001

Nemecké partnerstvo v oblasti BOZP s Mittlemann a zakúpenie prvého výrobného skladového priestoru

Neustály rozvoj firmy a snaha o pokrytie širšieho spektra služieb rozšírili v roku 2001 spoluprácu s ďalším nemeckým partnerom v oblasti problematiky BOZP – Mittlemann.

V tomto roku si spoločnosť prejanala výrobný skladový priestor na Golianovej v Banskej Bystrici.

2002

Investície do rekonštrukcie administratívnych priestorov

Rekonštrukcia a prestavba sídla spoločnosti v priestoroch na Bellušovej 10 v Banskej Bystrici.

2003

Certifikácia podľa STN EN ISO 9001:2000

Certifikácia podľa STN EN ISO 9001:2000 a zavedenie systému manažérstva kvality do praxe. V roku 2003 spoločnosť zakúpila aj výrobnú a skladovú halu na Golianovej ulici.

2004

Rozširovanie činnosti i zázemia spoločnosti

V tomto roku spoločnosť zakúpila výrobné haly na Zvolenskej ceste a postupne začína rekonštrukcia budov.

Rozšírenie činnosti spoločnosti o tvarovanie a spracovanie plochého skla. Zakúpili sme CNC technológie na opracovanie plochého skla od talianskej spoločnosti INTERMAC.

Spoločnosť sa začala zaoberať revíziami a servisom telekomunikačných stavieb.

2007

Presťahovanie časti administratívy na Zvolenskú cestu

Presťahovanie časti administratívy súvisiacej so sklárskymi činnosťami na Zvolenskú cestu.

2008

Kľúčová investícia do vybudovania sídla spoločnosti

Zakúpenie aktuálnej administratívnej budovy na Zvolenskej ceste a začatie prác na kompletnej rekonštrukcii budovy.

2009

Centralizovanie spoločnosti do zázemia súčasného sídla

Ukončené rekonštrukčné práce na novej administratívnej budove na Zvolenskej ceste 85, Banská Bystrica. Do tejto budovy bola v apríli 2009 centralizovaná celá spoločnosť za účelom efektívnejšieho riadenia spoločnosti.

2010

Zvýšenie energetickej efektívnosti priestorov spoločnosti

V tomto roku prebehla rekonštrukcia vykurovacieho systému vo všetkých priestoroch spoločnosti na Zvolenskej ceste v rámci projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov.

2012

Implementácia informačného systému SOFTIP PROFIT

Informatizácia spoločnosti na zaistenie bezchybného priebehu všetkých procesov pri poskytovaní kvalitných a spoľahlivých služieb.

2014

Vybudovanie exteriérovej školiacej veže

Vybudovanie školiacej exteriérovej veže pre potreby školiaceho strediska na výkon školení pre práce vo výškach a evakuácie.

2015

First Line Maintenance vo formáte 365/24/7

Začiatky poskytovania služby FLM (First Line Maintenance) pre mobilných operátorov vo formáte 365/24/7.

2017

Významný historický míľnik spoločnosti

Rozdelenie spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o. na dve spoločnosti. Spoločnosť DoMo-GLASS s.r.o. sa pretransformovala na spoločnosť DoMo-PROTECTION s.r.o. zaoberajúca sa službami bezpečnosti prác vo výškach.

Zároveň vznikla nová spoločnosť DOMO GLASS s.r.o. so zameraním na interiérové a exteriérové stavby zo skla a kovov ako pokračovateľ služieb pôvodnej spoločnosti.

Zároveň sme v tomto roku realizovali SWAP – projekt výmeny telekomunikačných technológií.

2022

Vybudovanie tréningového centra TC85

Zámerom vybudovania vzdelávacieho centra TC85 bolo poskytovanie celoročnej prevádzky školení a praktického výcviku pre oblasť práce vo výškach.

Certifikácia ISO 9001 a ISO 14001

ISO certifikát na manažment kvality a manažment životného prostredia preukazujú, že máme vysokú úroveň manažmentu kvality.
Všetky naše produkty pre práce vo výškach a horolezecké vybavenie, ktoré predávame, a rovnako aj služby pre telekomunikácie, energetiku a priemysel, ktoré dodávame, sú v súlade s požiadavkami našich zákazníkov.
Zároveň dbáme na to, aby všetky naše činnosti, ktoré vykonávame, mali čo najmenší vplyv na životné prostredie.

„Od momentu založenia budujeme spoločnosť, ktorú odovzdáme novej generácii nástupcov. Verím, že postupnou generačnou výmenou si spoločnosť zachová svoje pôvodné poslanie a idey.“

Roman Miartuš, zakladateľ DoMo – PROTECTION

Stabilné zázemie lokálnej spoločnosti

Svojou kvalitou, odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a s viac ako 30 ročnou praxou sme si získali mnohých zákazníkov a patríme medzi uznávané spoločnosti.

K spokojnosti sme zrealizovali mnoho veľkých i menších projektov.

Je pre nás cťou a potešením, že sme sa mohli podieľať na významných projektoch našich zákazníkov.

DoMo – PROTECTION s.r.o. má budúcnosť. Staňte sa aj vy jej súčasťou!

Súčasť príbehu DoMo – PROTECTION tvorí silné prepojenie na región, v ktorom dlhé roky rodina Miartušovcov pôsobí. Všetky aktivity spoločenskej zodpovednosti sú v duchu podpory zdravia i rodiny. Množstvo aktivít, ktoré svedčí o pozoruhodných činoch nájdete v časti