Politika spoločnosti

Naše motto:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Vízia

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

Revízie oceľových konštrukcií a údržba.
Montáže a kontrola horizontálnych a vertikálnych zabezpečovacích systémov.
Poskytovanie služieb BOZP a PO.
Školiace stredisko.
Predaj prostriedkov osobného zabezpečenia.

  • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou
  • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému
  • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek
  • Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia
  • Firma stavia na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov, s ktorými sa snaží udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere 
  • Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast pracovníkov spoločnosti   
  • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky
  • Zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy
  • Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa  zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty
  • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa normy ISO 9001, ISO 14001

Politka spoločnosti DoMo – PROTECTION s.r.o.
V Banskej Bystrici od 20.08.2022.

29 rokov poctivej práce

Inovatívne riešenia

Maximálna bezpečnosť

Špičkové technológie

Rokmi overená kvalita

Silné a stabilné partnerstvá