Poslanie, vízia, politika kvality, hodnoty, spoločenská zodpovednosť

DoMo-PROTECTION vzniklo s cieľom budovať povedomie a zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Sme tu pre vás tak, aby sme, v čo najväčšej miere, prispeli k ochrane vášho zdravia a vašich životov.

Poslanie

Každý deň sme hrdí na to, že môžeme stáť po boku tých, ktorí kladú zdravie a bezpečnosť na popredné miesta. Sme poháňaní túžbou poskytovania kvalitných riešení a komplexnej starostlivosti. Smerujeme vás v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zemi aj vo výške.

Naše jedinečné know-how je výsledkom viac ako 30-ročných skúseností s prácou vo výškach a ochranou zdravia. Vďaka našim zahraničným partnerom prinášame na slovenský trh inovatívne produkty a najmodernejšie riešenia.

vízia

Dlhodobo napĺňame víziu budovania inovatívnej spoločnosti zameranej na ochranu zdravia pri práci vo výškach a voľnej hĺbke.

Robíme osvetu v oblasti bezpečnosti práce a bezpečného pohybu vo výškach a v horách. Rozumieme rizikám, preto podporujeme vzdelávanie v oblasti prevencie a záchrany ľudského zdravia, či života. Našim cieľom je prinášať viac predikcie, prevencie a osvety.

politika kvality

Sme tím špecialistov a odborníkov na výšky, hĺbky a bezpečnosť. Náš profesionálny tím patrí dlhodobo medzi špičku vo svojom obore. Spolupracujeme iba s renomovanými zahraničnými partnermi.

Naša komplexná starostlivosť zahŕňa hĺbkovú analýzu, odborné konzultácie a individuálny prístup.

V minulosti sme prechádzali každoročne recertifikáciou integrovaného systému manažérstva kvality podľa príslušných štandardov ISO 9001. Tieto štandardy po celé roky dodržiavame a zaručujú, že služby, ktoré poskytujeme zodpovedajú kvalite a platným právnym normám. Od roku 2022 spoločnosť DoMo-PROTECTION disponuje platným certifikátom podľa STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

Naše hodnoty

Hodnoty, ktoré definujú našu spoločnosť, vystihujú našu prácu, identifikujú našich spolupracovníkov i partnerov. Hodnoty, ktoré sú pre nás kompasom k autenticite a udržateľnosti. Hodnoty, ktorými rezonujeme.

Profesionalita

Dôvera

Kvalita

Stabilita

Inovatívnosť

Odolnosť

Zodpovednosť

Zdravie

spoločenská zodpovednosť

V rámci podpory a spoločenskej zodpovednosti pomáhame radi aktivitám, ktoré súvisia so vzdelávaním, športom a rodinou. Podporujeme hlavne projekty v rámci Banskej Bystrice a domovského regiónu – Banskobystrického kraja.