Opravy a nátery stožiarov a konštrukcií

Kvalitu a životnosť oceľových konštrukcií najvýraznejšie ovplyvňuje samotná výroba, úprava povrchu, druh náterovej hmoty, poradie vrstiev, ich počet a hrúbka, technológia zhotovenia aj vplyv prostredia, najmä teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Postaráme sa o diagnostiku stožiara, vykonaním pravidelnej revízie, až po nápravu škôd, opravy a antikorózne nátery povrchu. S cieľom maximalizovať dobu životnosti konštrukcií.

natiaranie-stoziara-domo-protection

Bezpečnosť a kvalita na prvom mieste

 • Každá oceľová konštrukcia má svoju životnosť. Či sa jedná o stožiar mobilného operátora, energetikov alebo oceľovú konštrukciu haly alebo sila. Vplyvom poveternostných podmienok, dochádza k strate zinkového povlaku, povrchových náterov alebo korózii konštrukcii.
  Aby sme predĺžili životnosť oceľových konštrukcií, treba na nich vykonávať pravidelné revízie a prehliadky. Ak sa počas revízie zistia závady a technické nedostatky, náš statik navrhne riešenie a náš špecializovaný team sa postará o opravu.
 • Na základe výsledkov revízie oceľovej konštrukcie realizujeme špeciálne ochranné, letecké a bezpečnostné povrchové nátery stožiarov, stĺpov, žeriavov a iných typov konštrukcií.
 • Vykonávame opravy – zváranie vo výškach, vystužovanie oceľových konštrukcií, výmeny pochôdznych roštov, výmeny zdeformovaných konštrukcií, opravy betónových základov,…

Natieračské práce vo výške

 • Nátery stožiarov vykonávame pomocou horolezeckej a špeciálnej lezeckej pracovnej techniky. Pri náteroch dbáme na kvalitu vykonávaných prác, na bezpečnosť pracovníkov, čistotu okolia prác, ale dbáme aj o to aby sa priebehom pracovných výkonov nenarušilo šírenie signálu mobilného operátora. Pri náteroch používame certifikované ekologické farby a nátery, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, sú vyrobené na vodnej báze.
 • Pri náteroch používame certifikované farby s dlhou životnosťou, ktoré spĺňajú aj prísne požiadavky leteckého úradu na viditeľnosť a zvýšenú bezpečnosť.
 • Dbáme na čistotu práce a prevedenia, ktoré by mohli byť poškodené stekajúcou farbou počas prác. Podľa umiestnenia stožiarov a konštrukcií vykonávame prácu vo výške priamo z konštrukcie, z lana alebo z rebríka.
vyskove-prace-na-stoziari-domo-protection

Podnikneme kroky na základe výsledkov revízie

Chcete zistiť v akom stave je váš stožiar, oceľová konštrukcia, silo? Prenechajte to na nás. Skontrolujeme a vypracujeme revíznu správu vašej oceľovej konštrukcie bez ohľadu na jej výšku, resp. technickú nedostupnosť. Náš statik posúdi konštrukciu a v prípade zistených závad a technických nedostatkov navrhne riešenie na odstránenie nedostatkov. Podľa normy STN EN ISO 8501-1 rozoznávame štyri stupne poškodenia oceľových konštrukcií:

stupeň korózie „A“

Takmer celý povrch konštrukcie je pokrytý okovinami bez viditeľných stôp korózie.

stupeň korózie „B“

Na povrchu oceľovej konštrukcie sa objavuje začínajúca korózia a okoviny sa začínajú odlupovať.

stupeň korózie „C“

Z povrchu ocele už okoviny odkorodovali alebo sú odstrániteľné kefovaním, povrch vykazuje ojedinelú jamkovú koróziu.

stupeň korózie „D“

Povrch ocele je už bez okovín a vykazuje jamkovú koróziu.

Postaráme sa o vás

 • Kvalifikované osoby so skúsenosťami s vykonávaním opráv a ochranných náterov stožiarov
 • Máme vyškolených certifikovaných pracovníkov pre špeciálne práce vo výškach

Máte záujem o opravu stožiara a predĺženie životnosti oceľovej konštrukcie?

  Pri oprave stožiara najčastejšie vykonávame

  zváranie vo výškach

  vystužovanie oceľových konštrukcií

  výmeny pochôdznych roštov

  výmeny zdeformovaných častí konštrukcie

  opravy betónových základov

  odstránenie hrdze, okovín, nečistôt a zvyškov vlhkosti

  úpravy povrchu konštrukcie pred nanesením vrstiev ochranného náteru

  opravy zváraných plôch a spojov

  vyplnenie škár a priehlbín a základné nátery

  výstražné letecké a antikorózne nátery

  Máte záujem o opravu a natieračské práce na stožiaroch a oceľových konštrukciách?

  REFERENCIE

  orange-logo

  Pravidelná starostlivosť o telekomunikačné stožiare

  slovak-telekom-logo

  Pravidelná starostlivosť o telekomunikačné stožiare

  o2-logo

  Pravidelná starostlivosť o telekomunikačné stožiare