Špeciálne práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Základné informácie

 • Máme viac ako 25 rokov skúseností so zabezpečovaním prác vo výškach rôznych typov v oblasti telekomunikácií, energetiky a priemyslu.
 • Naši technici zabezpečujú všetky výškové práce presne podľa vašich potrieb.
 • Máme bohaté skúsenosti s rôznymi činnosťami vo výške a nad voľnou hĺbkou, ako sú pohotovostné výjazdy k telekomunikačným zariadeniam, obíjanie ľadu z antén, natieranie konštrukcií vo výške, údržba veterných turbín, zhadzovanie snehu a ľadu zo striech, montáž solárnych panelov, aj rezanie stromov.

AKÉ VÝŠKOVÉ PRÁCE NAJČASTEJŠIE ZABEZPEČUJEME

Údržba telekomunikačných stožiarov

Antikorózne natieračské práce stožiarov, stĺpov, hydroglóbusov a iných oceľových konštrukcií

Inštalácia a montáž systémov kolektívneho zabezpečenia

Revízie a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov

Napájanie a núdzová dodávka elektrickej energie

Revízie oceľových konštrukcií

Revízie kolektívneho zabezpečenia

Montáže, revízie a opravy svetelnej signalizácie a leteckých návestidiel

Montáž oceľových konštrukcií

Inštalácia a montáž solárnych panelov

Montážne a demontážne servisné práce

Orezávanie a zrezávanie stromov vo výškach

Zimná údržba striech

Obíjanie ľadu na stožiaroch

Iné výškové práce podľa individuálnych potrieb

MÁM ZÁUJEM O REALIZÁCIU VÝŠKOVÝCH PRÁC

  1200
  Viac ako 1200 výjazdov ročne
  25
  rokov skúseností s prácou vo výškach
  640 +
  pokrývaných lokalít v rámci SR
  365
  dní v roku trávime v teréne

  Informácie o tíme

  • Sme pripravení vyraziť 24/7 počas celého roka, v každom počasí.
  • Máme kvalifikovaných a skúsených technikov s praxou
  • Sme držiteľmi certifikátov a osvedčení pre práce vo výškach horolezeckou špeciálnou a speleologickou technikou
  • Máme výjazdové strediská v Banskej Bystrici a v Žiline, vďaka tomu máme blízko do všetkých kútov Slovenska

  Technické zázemie

  • Používame špičkové technológie a moderné vybavenie
  • Používame špeciálne OOPP pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

  MÁTE ZÁUJEM O REALIZÁCIU VÝŠKOVÝCH PRÁC?

  REFERENCIE

  orange-logo

  Telekomunikačný operátor - údržba telekomunikačných objektov

  logo-nemocnica-fnsp-banska-bystrica-domo-protection

  Nemocnica - údržba fasády

  slovak-telekom-logo

  Telekomunikačný operátor - údržba telekomunikačných objektov