Kontrola systémov kolektívneho zabezpečenia

Počas revízie horizontálnych, vertikálnych istiacich systémov, bezpečnostného zábradlia na strechách, požiarnych rebríkov, záchytných sietí, kotviacich bodov a iných systémov kolektívneho zabezpečenia vykonávame vizuálnu aj mechanickú kontrolu opotrebenia, starnutia materiálu a vplyvu poveternostných podmienok. Overíme ich aktuálny stav z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred pádom. Revízie bezpečnostných istiacich zariadení vykonávame na základe príslušných noriem a oprávnení, v pravidelných intervaloch podľa daného typu.

Základné informácie

 • Vykonávame východiskové aj opakované prehliadky kolektívneho zabezpečenia, ktoré pomôžu odhaliť aj skryté chyby, vady, možné problémy systémov kolektívneho zabezpečenia mechanickým poškodením alebo vplyvom poveternostných podmienok.
 • Pre každý typ kolektívneho zabezpečenia máme špeciálne oprávnenie, na vykonávanie odborných kontrol.
 • Sme držiteľmi špeciálnych oprávnení a certifikátov na vykonávanie revízii kolektívneho zabezpečenia značiek HACA, Soll, Mittelmann a revízií osobného zabezpečenia Petzl, Singing Rock, Lanex, Tendon, Gilmonte, Safe Time, Kong a ostatné oprávnenia ...

Ako to funguje

Revízie vykonávame na základe odporúčaní od výrobcu.

Podľa normy STN 353-1 je potrebné raz za 12 mesiacov vykonať:

 • Vizuálnu kontrolu
 • Kontrolu starnutia a opotrebovanosti materiálov
 • Kontrola mechanického poškodenia systémov
 • Funkčnú skúšku zariadenia
revizia-kolektivneho-zabezpecenia-domo-protection

Vykonávame revízie týchto systémov

horizontalny-kolajnicovy-system-strecha

Horizontálne koľajnicové systémy

haca-kolajnica-v-sachte-domo-protection

Vertikálne koľajnicové systémy

detail-horizontalneho-lankoveho-systemu-domo-protection

Horizontálne lankové systémy

vertikalne-lankove-systemy

Vertikálne lankové systémy

rebrik-s-obrubou-haca

Strešné a požiarne rebríky

zachytne-nerezove-siete-domo-protection

Záchytné
siete

stresne-zabradlie-s-rebrikom-haca

Ochranné
zábradlie

kotviaci-bod-na-streche-pre-prace-vo-vyskach-domo-protection

Kotviace
systémy

Postaráme sa o vás

 • Vyhodnocujeme vplyv teploty, vlhkosti, stav povrchov materiálov - korózie, úbytky alebo zmeny materiálov mechanickým alebo chemicko-fyzikálnym pôsobením, pôsobenie vetra a námraz na materiály a ďalšie vonkajšie vplyvy.
 • Máme vyškolených a certifikovaných pracovníkov na odbornú kontrolu všetky typy systémov kolektívneho zabezpečenia.

MÁTE ZÁUJEM O REVÍZIU KOLEKTÍVNEHO ZABEZPEČENIA?

  istenie-na-haca-brzdu

  Pri opakovanej pravidelnej revízií kolektívneho zabezpečenia najčastejšie kontrolujeme

  • Mechanické poškodenie a komplexnú funkčnosť systémov.
  • Zasekávanie bežcov a systémov na koľajniciach istiacich vedení.
  • Previs lán pri pružných kotviacich vedeniach alebo nosných lanových dráhach
  • Voľnosť a správnosť navíjania automatických bezpečnostných systémov
  • Brzdiace skúšky automatických istiacich systémov.
  • Pri horizontálnych systémoch a istiacich zariadeniach kontroluje neporušenosť a štruktúry materiálu, koróziu, či správnu funkčnosť napínacích zariadení.
  • Z dôvodu častého vandalizmu, je dôležitou súčasťou aj kontrola kompletnosti jednotlivých komponentov ako aj celých systémov.

  MÁTE ZÁUJEM O REVÍZIU SYSTÉMOV KOLEKTÍVNEHO ZABEZPEČENIA?

  REFERENCIE

  o2-logo

  Kontrola systémov kolektívneho zabezpečenia

  logo-towercom-domo-protection

  Kontroly systémov kolektívneho zabezpečenia

  logo-ministerstvo-obrany-sr-domo-protection

  Kontrola systémov kolektívneho zabezpečenia

  logo-psa-groupe-domo-protection

  Kontrola systémov kolektívneho zabezpečenia