Periodické revízie a kontroly oceľových konštrukcií

Oceľové konštrukcie majú široké využitie v priemysle, telekomunikáciách, energetike aj stavebníctve. Vykonávame východiskové aj opakované revízie, preventívne aj podrobné kontroly a obhliadky oceľových konštrukcií. Revízie vykonávame v pravidelných intervaloch, na základe normy STN 73 2612, ktorá presne určuje periodicitu jednotlivých prehliadok. Revízie vykonávame v súlade s aktuálnymi nariadeniami a normami, na základe odborných oprávnení pre rôzne typy konštrukcií a 25-ročnej praxe s týmito činnosťami.

telekomunikacny-stoziar-s-novym-naterom-domo-protection

Základné informácie

 • Vykonávame východiskové aj opakované revízie oceľových konštrukcií podľa STN 73 2612.
 • Obhliadka stavu oceľovej konštrukcie pomôže odhaliť aj skryté chyby, vady, možné mechanické poškodenia alebo poškodenia dlhodobým vplyvom poveternostných podmienok.
 • Výstupom nášho revízneho technika je zhodnotenie a podrobný popis aktuálneho stavu konštrukcie s odporúčaniami, s popisom nedostatkov a zistených vád.
 • Súčasťou je kompletná fotodokumentácia celej revízie ako aj konfliktných bodov.
 • Vykonávame aj mimoriadne revízie konštrukcií po nečakaných mimoriadnych udalostiach (zásah blesku, víchrica, zosuv pôdy, preťaženie konštrukcie vplyvom námrazy a snehových nánosov, vyplavenie základov konštrukcií po náhlych silných dažďoch).

V rámci prehliadky a kontroly oceľových konštrukcií zabezpečujeme:

Vizuálne kontroly oceľových konštrukcií – certifikát VT2

Meranie hrúbok materiálov ultrazvukom, ktorými sledujeme stupeň korózie, oteru a vplyvu klimatických podmienok na konštrukciu – certifikát UT_T2

Kapilárne metódy skúšania – certifikát PT2

Hodnotenie a údržba oceľových konštrukcií autorizovaným stavebným inžinierom

Hodnotenie povrchov a protikoróznej ochrany

Geodetické merania – meranie zvislostí oceľových konštrukcii

Vyhotovenie podrobných správ s fotodokumentáciou z kontrol a revízií našich technikov

Postaráme sa o vás

 • Máme kvalifikované osoby s oprávnením na vykonávaní revízií oceľových konštrukcií
 • Vykonáme všetky potrebné merania
 • Vyhotovíme podrobnú fotodokumentáciu
 • Pripravíme detailnú správu z prehliadky s konkrétnymi odporúčaniami

Máte záujem o revíziu oceľovej konštrukcie?

  CERTIFIKOVANÉ ÚROVNE REVÍZIÍ

  východiskové prehliadky nových oceľových konštrukcií

  bežné prehliadky oceľových konštrukcií u prevádzkovaných zariadení

  podrobné prehliadky oceľových konštrukcií

  mimoriadne prehliadky oceľových konštrukcií

  prehliadky použiteľnosti oceľových konštrukcií

  Zvýšte bezpečnosť práce vo výškach svojich pracovníkov a dajte si podrobne zrevidovať konštrukcie a jej súčasti

  REFERENCIE

  logo-zsr-domo-protection

  Revízie konštrukcií v okolí železničných dráh

  orange-logo

  Revízie telekomunikačných stožiarov

  slovnaft-logo

  Revízie konštrukcií a istiacich systémov v depe

  logo-seps-domo-protection

  Revízie oceľových konštrukcií

  slovak-telekom-logo

  Revízie telekomunikačných stožiarov

  o2-logo

  Revízie telekomunikačných stožiarov

  GALÉRIA