Revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

Vieme, že sa na svoje vybavenie pre výškové práce potrebujete maximálne spoľahnúť a preto sú vám k dispozícií naši technici. Dohodneme si najvhodnejší termín, kedy vám vaše osobné ochranné pracovné prostriedky dôkladne skontrolujeme.

Základné informácie

 • Zákon predpisuje pravidelnú periodickú revíziu raz za 12 mesiacov, ale zároveň vykonať skúšku po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby a po extrémnom namáhaní OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav. Táto povinnosť je určená vo vyhláške MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods. 5.2. Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z stanovuje pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.
 • Periodické kontroly zaslaných alebo osobne doručených osobných ochranných prostriedkov proti pádu, známe pod skratkami POZ a OOPP, vykonávame priebežne.
 • Ponúkame pravidelné periodické revízie OOPP podľa normy EN 365 používaných pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, evakuácií osôb, záchranárstve, horolezectve, lanových parkov, arboristike, či požičovní lezeckej a pracovnej výstroje.

Kontrola OOPP na počkanie

Pravidelnú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov vieme vykonať aj počas opakovaných školení horolezeckou technikou. Odovzdáte ich pred začatím školenia práce vo výškach a po skončení si ich môžete vyzdvihnúť. Po vykonaní revízie vám technik vystaví protokol o spôsobilosti ďalšieho používania revidovaných OOPP, odporúčania na vyradenie, prípadne výmenu konkrétnych OOPP v závislosti od stavu skontrolovaného vybavenia. Obratom vám ponúkneme náhradu nového vybavenia.

Zároveň počas praktickej časti školenia si v našom vzdelávacom centre viete v praxi vyskúšať najnovšie modely a rozšíriť svojú výstroj o ďalšie nové vybavenie.

Revízny technik kontroluje OOPP v mieste vášho pracoviska.

Zašlete OOPP na adresu sídla spoločnosti, skontrolované a so všetkými dokumentmi vám ich zašleme naspäť.

Prinesiete OOPP osobne, napríklad pred začiatkom školenia práce vo výške, na našu adresu. Po ich kontrole si ich vyzdvihnete aj so všetkými dokumentami.

Postaráme sa o vás

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ a revízny technik
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Michal Záchenský

Projektový manažér
Rád zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Mám záujem o Revíziu osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov osobného zabezpečenia

  Kontrolujeme všetky OOPP pre prácu vo výškach:
  • Bezpečnostné postroje
  • Spojovacie a kotviace prostriedky - karabíny, spojky, slučky, lanyardy,...
  • Polohovacie prostriedky
  • Statické a dynamické laná
  • Samonavíjacie zachytávače pádu
  • Prilby
  • Zlaňovacie brzdy, blokanty, kladky, zachytávače pádu...
  • Špeciálne bezpečnostné brzdy a zariadenia pre práce vo výškach od výrobcov Haca, Soll, Mittelmann
  Najvážnejšie poškodenia OOPP a ich dôvod vyradenia z používania:
  • Mechanické poškodenie (napr. zárezy)
  • Tepelné poškodenie textilných a plastových častí
  • Chemické poškodenie (poleptanie, korózia atď.)
  • Strata funkcie (únava materiálu, prekročenie životnosti atď.)
  • Chýbajúci alebo poškodený identifikačný štítok

  Máme oprávnenie pre výkon periodických revízií všetkých bežne dostupných značiek:

  Ocún, Singing Rock, Petzl, Lanex, Tendon, IKAR, ActSafe, Kask, MARK Save A Life, Rock Empire, Beal, Austrialpin, Alpin Bupex, Teufelberger, Anthron, DMM, Miller-Komet, Black Diamond, Edelrid, Salewa, Simond, TAZ, Climbing Technology, Gilmonte / Žilmont, Safe Time, Protecta, Söll.

  Výhradné zastúpenie na Slovensku

  Haca Leitern, Mittelmann, Kong

  Dohodnite si termín, radi vám OOPP dôkladne prekontrolujeme z každej strany

  REFERENCIE

  Periodické kontroly vybavenia používaného pri práci vo výškach zabezpečujeme aj pre týchto partnerov

  logo-transpetrol-domo-protection

  Periodické kontroly vybavenia pre práce vo výškach

  logo-huawei-domo-protection

  Periodické kontroly OOPP technikov

  logo-ericsson-domo-protection

  Revízie vybavenia pre výškové práce

  orange-logo

  Kontroly OOPP pracovníkov vo výškach

  logo-eustream-domo-protection

  Periodické kontroly OOPP

  slovak-telekom-logo

  Periodické kontroly vybavenia a OOPP technikov