Montáž a revízie výstražnej svetelnej signalizácie a leteckých návestidiel

Pomôžte pilotom vidieť budovy a vysoké objekty v tme, nepriaznivom počasí, pri každom prelete a znížiť riziko kolízie. My sa postaráme o pravidelné kontroly a revízie leteckej signalizácie a výstražných návestidiel.

letecke-navestidla-domo-protection

Základné informácie

Letecké prekážkové svetlo sa inštaluje ako povinný bezpečnostný prvok na výškové budovy, komíny, žeriavy, stožiare, prípadne iné stavby alebo prírodné útvary veľkých vertikálnych rozmerov. Takto označené objekty pomáhajú orientácii posádok lietadiel a výrazne tak zvyšujú pasívnu bezpečnosť letovej prevádzky.

Letecké prekážkové svetlá sú konštruované tak, aby ich prenikavé svetlo bolo viditeľné z každého smeru a plnilo svoju funkciu aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Letecké pozičné návestidlá obsahujú súmrakový spínač a GPS synchronizáciu. Pozičné svetlo musí spĺňať prísne normy, ktoré predpisuje Medzinárodná civilná letecká organizácia (ICAO). Ako svetelný zdroj sa používa výhradne úsporná a na údržbu nenáročná LED technológia.

Letecké značenie najčastejšie kontrolujeme

Stožiare a monorúry

Komíny

Budovy v blízkosti letísk

Žeriavy

Vykonávame

 • Inštaláciu výstražnej svetelnej signalizácie
 • Servis a opravy leteckých pozičných návestidiel
 • Výmenu starých svetiel za modernejšiu signalizáciu
 • Pravidelné revízie leteckej svetelnej signalizácie vo výškach
 • Náter denného leteckého značenia
 • Komplexnú starostlivosť o celú elektrickú inštaláciu

Máte záujem o revíziu alebo opravu leteckých výstražných svetiel?

  Máme dlhoročné skúsenosti s revíziami a opravami elektrických zariadení, bleskozvodov a leteckých návestidiel.

  Vykonávame každoročne viac ako 100 odborných revízií elektrických zariadení. Máme potrebné praktické skúsenosti aj odborné vzdelanie.

  25 +

  Už viac ako 25 rokov vykonávame prvotné aj opakované prehliadky elektrických zariadení podľa aktuálne platných noriem.

  Máte záujem o kontrolu výstražnej svetelnej signalizácie a revíziu návestidiel na objekte?

  REFERENCIE

  slovak-telekom-logo

  Telekomunikačné objekty

  orange-logo

  Telekomunikačné objekty

  o2-logo

  Telekomunikačné objekty