Technologické postupy práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Technologický postup práce vo výškach určuje, ako majú pracovníci vašej spoločnosti pracovať bezpečne vo výškach, na konštrukciách, ktoré obsluhujú a na ktorých pracujú. Vyhotovíme pracovné postupy pre práce vo výškach prispôsobené vašim podmienkam, aby vaši pracovníci vedel vykonávať činnosti vo výške bezpečne, s minimálnym rizikom ohrozenia.

Základné informácie

Pracovný postup pre práce vo výškach s použitím OOPP potrebuje každý pracovník pracujúci vo výškach. Usmernenie a návrh bezpečných pracovných postupov potrebujú spracovať zamestnávatelia a vyžadujú ich aj firmy od svojich dodávateľov, pri všetkých rizikových prácach najmä v telekomunikáciách, energetike, priemysle a stavebníctve.

Inšpektorát práce tento pracovný postup kontroluje u zamestnávateľov ako jednu z prvých dokumentácií v prípade pracovného úrazu zamestnancov. Inšpektori preverujú, či bol postup práce vo výškach vypracovaný, pred začiatkom prác, či boli zamestnanci s ním oboznámení, ako aj a či neboli tieto postupy počas výkonu práce zmenené alebo zanedbané.

PREČO TECHNOLOGICKÝ POSTUP POTREBUJETE?

Ak vykonávate prácu vo výškach, musíte vytvoriť bezpečné pracovné postupy. Pravidlá pre používanie ochranných prostriedkov a bezpečnú prácu so zariadeniami, v zmysle predpisov 392/2006, 147/2013.

Bezpečný pracovný postup má obsahovať:

 • technologický postup prác
 • použitie prístrojov a zariadení
 • zoznam vhodných ochranných pracovných prostriedkov
 • popis pracovných úkonov a ich bezpečné vykonávanie
 • evakuačný plán
 • špecifiká prispôsobené podmienkam pracoviska

ČO DOSTANETE?

Výsledkom je vypracovanie postupu pre bezpečnú prácu vo výške na danom pracovisku a zoznam odporúčaného vybavenia, ktoré ľudia pri výkone práce potrebujú za účelom zníženia rizika pádu a následného úrazu alebo smrti zamestnanca.

Základné otázky pre vypracovanie vhodných technologických postupov

Kde idete prácu vykonávať?
Ako idete prácu vykonávať?
Koľko pracovníkov?
Bude v mieste prác alebo pod miestom práce?
Akým spôsobom sa bude technologicky postupovať pri výkone prác?
Aké sú možnosti úniku a evakuácie z miesta prác?

Potrebujete vypracovať technologický postup?

  PREČO SI VYBRAŤ DOMO PROTECTION?

  Máme viac ako 25-ročné skúsenosti s prácou vo výškach

  Poznáme požiadavky viacerých odvetví na bezpečnosť práce vo výškach pre vypracovanie bezpečnostných postupov pre vašich ľudí

  Máme v tíme skúsených inštruktorov práce vo výškach s dlhoročnou praxou

  Chcete, aby vaši pracovníci vykonávali práce vo výškach vo výške bezpečne a s minimálnym rizikom ohrozenia zdravia?

  REFERENCIE

  orange-logo

  Technologické postupy práce a pohybu na telekomunikačných stožiaroch

  logo-ericsson-domo-protection

  Technologické postupy práce a pohybu na telekomunikačných stožiaroch

  o2-logo

  Technologické postupy práce a pohybu na telekomunikačných stožiaroch

  logo-domoglass-domo-protection

  Technologické postupy práce vo výškach v stavebníctve

  logo-huawei-domo-protection

  Technologické postupy práce a pohybu na telekomunikačných stožiaroch

  slovak-telekom-logo

  Technologické postupy práce a pohybu na telekomunikačných stožiaroch