Výroba a montáž oceľových konštrukcií

V našich výrobných zámočníckych dielňach vám vyrobíme konštrukciu na mieru. Či sa už jedná o malý výložník na stožiar alebo výrobu celého stožiara.

Montáž na pevných základoch aj vo výške je naša špecializácia

 • Pri výrobe dbáme na kvalitu našich výrobkov a garantujeme profesionálnu montáž vyrobených konštrukcií.
 • Spolu s našou sesterskou firmou DOMO GLASS máme kvalitne vybavené zámočnícke a lakýrnické dielne. Naši zvárači sú spôsobilí na výkony podľa normy EN 278-1. Majú štátne zváračské skúšky MIG-MAG, TIG a pravidelne sa zúčastňujú školení ohľadom zdokonaľovania technologických postupov pri svojej práci.
 • Na kvalitu výroby dohliadajú pracovníci vyškolení na vizuálnu kontrolu VT2, PT2, UT2.

Vyrábame a montujeme oceľové konštrukcie:

konštrukcie stožiarov

výložníky na stožiare

podporné oceľové konštrukcie pre istiace systémy

konštrukcie pre uchytenie technológií

technologické plošiny a lávky

pochôdzne rošty

požiarne a výlezné rebríky

pomocné oceľové konštrukcie

Máte záujem o výrobu a montáž oceľovej konštrukcie vo výške a nad voľnou hĺbkou?

  REFERENCIE

  orange-logo

  Montáž výložníkov telekomunikačného stožiara

  Heineken_N.V.-Logo.wine

  Konštrukcie s istiacimi systémami kolektívneho zabezpečenia

  slovnaft-logo

  Osadenie konštrukcií pri obsluhe cisterien v depe

  slovak-telekom-logo

  Výmena zdeformovaných častí konštrukcií stožiarov