Výzva na predloženie návrhu zmluvy o dielo a cenovej ponuky

Predmetom je zákazka s názvom „Rekonštrukcia a dostavba haly – výcvikové a športové centrum Gulliver“. 

Sprievodná dokumentácia je k dispozícií na stiahnutie.

Výzva na predloženie ponukystiahnuť (PDF, 157 kB)
Príloha č.2 – Zmluva o dielostiahnuť (PDF, 107 kB)
Ostatná dokumentáciastiahnuť (ZIP, 28 MB)
Rekapitulácia – rozpočetstiahnuť (XLSX, 143 kB)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúkstiahnuť (PDF, 48 kB)