KURZY ZADARMO LEN DO 15.OKTÓBRA 2023

Naučíme vás bezpečne pracovať a pohybovať sa vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Keď si chcete nájsť lepšiu prácu alebo si udržať aktuálnu, môžete na zvýšenie svojej kvalifikácie získať naše kurzy výškových prác ZADARMO.

Ako získať kurz práce vo výškach zadarmo cez projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Vďaka národnému projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa môžete naučiť nové zručnosti, získať lepšiu prácu alebo si upevniť aktuálnu pozíciu. Školenia sú vhodné pre pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výškach za pomoci osobných ochranných pracovných prostriedkov. Postup je jednoduchý.

1

Registrujte sa v ÚPSVaR

Registrujete sa ako Záujemca o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Aktuálnu žiadosť si stiahnite tu.

2

Vyberte si kurz

Vyberte si konkrétny kurz výškových prác a kontaktujte nás. Pomôžeme vám pripraviť žiadosť, ktorú podáte na vašom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

3

Počkajte na odpoveď

Počkajte na schválenie max. 21 dní. Následne si dohodneme termín školenia a získate osvedčenie na 12 mesiacov pre práce vo výškach.

Naše kurzy výškových prác

Pripravíme vás na práce vo výškach

Základné školenie práce vo výškach pomocou horolezeckej špeciálnej a speleologickej techniky

Kurz je vhodný pre pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výškach pomocou lanového prístupu za pomoci OOPP a vykonávajú svoju prácu prevažne vo vise na lane.
(32 hodín)

Opakované a aktualizačné školenie pomocou horolezeckej špeciálnej a speleologickej techniky

Kurz sa zameriava na reálne pracovné činnosti vo výškach so simuláciou situácií z praxe, techniky bezpečnej práce vo výškach, evakuácie a záchrany z výšky.
(8 hodín)

Základné aj opakované školenie výškových prác priemyselnou technikou

Kurz je vhodný pre odbory stavebníctva, energetický priemysel, telekomunikácie, rádiokomunikácie, facility, pokrývačské a klampiarske práce a ostatné odvetvia.
(8 hodín)

Vrele odporúčam túto firmu. Konečne školenie, na ktorom to človeka baví. Ďakujeme pánovi školiteľovi. Chlap na úrovni.

Jaromír Balco

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Roman Miartuš

Odborný školiteľ
Mám 40-ročné skúsenosti v oblasti školení, výškových prác a lektorovania.

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Neváhajte a vyberte si jeden z našich kurzov

Absolvujte certifikovaný kurz výškových práce cez Úrad práce teraz ZADARMO

  “V DoMo – PROTECTION sme vyškolili počas svojej pôsobnosti už viac ako 15 700 záujemcov o kurzy výškových prác, ktorí sa ku nám neustále vracajú na opakované školenia.”

  Roman Miartuš, majiteľ DoMo – PROTECTION

  Časté otázky

  PRE KOHO JE PROJEKT URČENÝ?

  Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. O preplatenie môže požiadať každý – nezamestnaný, zamestnaný, SZČO a pod…

  KDE A AKO PODAŤ ŽIADOSŤ?

  Záujemca o zamestnanie písomne požiada miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o schválenie požadovaného vzdelávania formou “Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie”. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

  AKÝ KURZ SI VYBRAŤ?

  Kurzy si účastníci vyberajú sami. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné na stránkach poskytovateľov a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

  AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O PREPLATENIE KURZU?

  Záujemca o zamestnanie požiada písomne úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania. Prvú časť žiadosti si vypíšete sami, druhú časť žiadosti vám pripravíme na základe vášho podnetu. Kompletne vyplnenú žiadosť aj s prílohami doručíte na úrad práce (osobne, emailom, poštou).

  AKÝ JE POSTUP PO SCHVÁLENÍ ŽIADOSŤ ÚRADOM PRÁCE?

  V prípade úspešnej žiadosti v projekte Nestrať prácu – vzdelávaj sa s vami uzatvorí Úrad práce dohodu o poskytnutí príspevku a nám ako poskytovateľovi vzdelávania doručíte vzdelávací poukaz, ktorý obdržíte.
  Následne môžete absolvovať vami vybraný kurz v termíne, ktorý si dohodneme.

  JE POTREBNÉ MAŤ PRE PRAKTICKÝ VÝCVIK VLASTNÚ VÝBAVU?

  Ak máte vlastné lezecké alebo pracovné vybavenie, odporúčame vám priniesť si vlastné pomôcky na lezenie a zlaňovanie. Naše tréningové a školiace centrum má pre účastníkov školení k dispozícii potrebnú výstroj pre min. 4 osoby. Ide o bezpečnostné postroje určené na výcvik pre prácu vo výškach.

  ČO NA ŠKOLENIE POTREBUJEM?

  Lekárske potvrdenie o spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach pomocou horolezeckej špeciálnej a speleologickej techniky.

  SÚ NEJAKÉ VEKOVÉ OBMEDZENIA PRE ÚČASŤ NA ŠKOLENÍ?

  Podmienkou je vek minimálne 18 rokov.

  Prečo DoMo-PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  15 700

  vyškolených účastníkov

  12

  kapacita osôb na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori