Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horoleckej špeciálnej a speleologickej techniky – lanový prístup

Naučíme vás bezpečne pracovať a pohybovať sa vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Školenia je vhodné pre pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výškach pomocou lanového prístupu za pomoci OOPP a vykonávajú svoju prácu prevažne vo vise na lane.

Základné informácie o kurze

 • Teoretický a praktický kurz pre osoby a pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou v závese na lane vo výške nad 1,5 metra. Ide teda o praktický výcvik vo vertikálnom pohybe v závese na lane.
 • Kurz je zameraný na všetky úkony spojené s prácami v lanovom prístupe ako je: spôsob kotvenia a istenia, inštalácia lán a ich ochrana, výstup a zostup po lanách, prekonávanie prekážok, riešenie neštandardných situácií.
 • Súčasťou je systém zadržania, zachytenia pádu a pracovné polohovanie pri vertikálnych prácach na objektoch a miestach bez kolektívneho zabezpečenia.

Pre koho je kurz vhodný?

Najčastejšie k nám prichádzajú elektrotechnici, pracovníci rádiokomunikačných a telekomunikačných spoločností, údržba prevádzky priemyselných objektov, zložky IZS, ozbrojené sily, dobrovoľných hasičov.
Školenie je vhodné aj pre pracovníkov, ktorí majú na starosti zabezpečovacie zariadenia, reklamné plochy, upratovanie, umývanie okien, montáže, filmové kulisy, javiskovú techniku a pod.

Cieľové objekty pohybu: výškové budovy, kostolné veže, ťažko dostupné miesta, stropy priemyselných a športových hál, mostné konštrukcie, rebríky, silá, stožiare, vodojemy, výťahové šachty, šikmé plochy, svetlíky, skaly a pod.

Kde školenie prebieha?

Praktické aj teoretické školenie prebieha v našom vlastnom modernom vzdelávacom centre v interiéri, v presne dohodnutom čase, kedy sa naši inštruktori venujú len vám.

Aby ste si zo školenia odniesli čo najviac, je dôležité byť na školenie pripravený. Ideálne, ak si donesiete svoje vlastné OOPP, ktoré budete pri práci používať. Plnohodnotne dokážeme pre každé školenie vybaviť 4 účastníkov, ktorí s prácami vo výškach ešte len začínajú a chcú si profesionálne vybavenie najskôr vyskúšať. Tieto osobné ochranné prostriedky vám radi zapožičiame v cene kurzu.

Rozsah školenia

32 hodín za 4 dni

Max počet osôb

10

Školenie zahŕňa:

 • Teoretická časť a legislatíva
 • Oboznámenie o prvej pomoci
 • Praktický výcvik
 • Záverečná teoretická a praktická skúška

Teoretická časť školenia

 • Súčasťou školenia / oboznamovania je výklad legislatívy, vyhlášky MPSVR č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. a ďalším súvisiacich predpisov
 • Základy prvej pomoci (prvotné vyšetrenie, druhotné vyšetrenie, privolanie pomoci, poskytnutie prvej pomoci, komunikácia s IZS)
 • Teoretická skúška: formou testu

Praktická časť školenia

 • Oboznámenie sa s používaním jednotlivých OOPP proti pádu z výšky
 • BOZP na pracovisku, zabezpečenie pracoviska, zaistenie pri pohybe na hranách striech a vyvýšených plôch, preventívne zaistenie proti prepadnutiu
 • Zaistenie pri práci vo vise, zaistenie náradia pri práci nad voľnou hĺbkou, kotviace body, základné uzly, výstup a zostup po lane, prestup z lana na lano, zlanenie cez uzol, prekonanie ochrany lana, prekonanie hrany, deviácie, traverzy, základné kladkostroje, základné techniky pre vyťahovanie a spúšťanie bremien, pohyb po rebríku, ochrana OOPP proti poškodeniu na hranách, evakuačné techniky
 • Prvá pomoc – resuscitácia, základné fixačné techniky, zastavenie veľkého krvácania, zotavovacia poloha, protišokové opatrenia, vyslobodenie z miesta nehody podľa rozsahu školenia, záchrana z visu spustením, záchrana z visu vlastným OOPP
 • Praktická skúška: podľa rozsahu praktickej časti, zadanie úlohy a jej správne splnenie v rámci BOZP

Máte záujem o školenie práce vo výškach horolezeckou špeciálnou a speleologickou technikou?

ako to u nás prebieha?

1

zaslanie dopytu

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky.

2

cenová ponuka

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru vašim potrebám.

3

dohodnutie termínu

Termín školenia prispôsobíme vašim požiadavkám.

4

účasť na školení

Absolvujete u nás školenie teoretickej, praktickej časti.

5

vystavenie preukazu

Vystavujeme certifikát a písomné oprávnenie na 1 rok.

Najbližšie termíny pre základný kurz práce vo výškach

Školili sme aj v lete. Na jeseň očakávame najväčší záujem o školenia a sme na vás pripravení.
Napíšte nám a spoločne nájdeme vhodný termín pre vás.

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Roman Miartuš

Odborný školiteľ
Mám 40-ročné skúsenosti v oblasti školení, výškových prác a lektorovania.

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Máte záujem absolvovať základné školenie horolezeckou technikou?

  “V DoMo – PROTECTION sme vyškolili počas svojej pôsobnosti už viac ako 15 700 záujemcov o kurzy výškových prác, ktorí sa ku nám neustále vracajú na opakované školenia.”

  Roman Miartuš, majiteľ DoMo – PROTECTION

  Časté otázky

  JE POTREBNÉ PRAKTICKÝ VÝCVIK ABSOLVOVAŤ S INŠTRUKTOROM?

  V prípade školení daných legislatívou, ktoré sú určené pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebný sprievod kvalifikovaného inštruktora.

  JE POTREBNÉ MAŤ PRE PRAKTICKÝ VÝCVIK VLASTNÚ VÝBAVU?

  Ak máte vlastné lezecké alebo pracovné vybavenie, odporúčame vám priniesť si vlastné pomôcky na lezenie a zlaňovanie. Naše tréningové a školiace centrum má pre účastníkov školení k dispozícii potrebnú výstroj pre min. 4 osoby. Ide o bezpečnostné postroje určené na výcvik pre prácu vo výškach.

  AKÝM SPÔSOBOM PREBIEHAJÚ ŠKOLENIA?

  Na základe vášho dopytu vypracujeme cenovú kalkuláciu, do ktorej vieme zahrnúť položky teoretickej časti, praktickej časti s ukážkami. Zároveň vám vieme zabezpečiť školenie prvej pomoci, prípadne BOZP.
  Po odsúhlasení cenovej ponuky doladíme s vami termín a zabezpečíme všetky potrebné informácie pre účastníkov.

  AKÁ JE KAPACITA ŠKOLENÍ?

  Najčastejšie sa počet účastníkov pohybuje medzi 4-8 osôb pri školeniach, ktoré vyžadujú praktickú časť. Vieme však naraz preškoliť až 20 osôb. Od počtu osôb často závisí aj trvanie toho, ktorého školenia. Preto je najlepšie konzultovať každý jeden dopyt individuálne.

  POSKYTUJETE V RÁMCI ŠKOLENÍ AJ DOPLNKOVÉ SLUŽBY AKO JE UBYTOVANIE, ČI STRAVOVANIE?

  Našim klientom radi odporučíme, prípadne zabezpečíme akékoľvek služby, ktoré sa spájajú s potrebami účasti na školení.

  ČO SI MÁM PRINIESŤ SO SEBOU NA ŠKOLENIE?

  Čistú športovú obuv na prezutie, vhodný (pracovný) odev, desiatu, odporúčame vlastnú výstroj (nie je podmienkou, v prípade potreby vieme zapožičiame bezplatne pre 4 účastníkov)

  ČO NA ŠKOLENIE POTREBUJEM?

  Lekárske potvrdenie o spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach pomocou horolezeckej špeciálnej a speleologickej techniky.

  SÚ NEJAKÉ VEKOVÉ OBMEDZENIA PRE ÚČASŤ NA ŠKOLENÍ?

  Podmienkou je vek minimálne 18 rokov.

  Prečo DoMo-PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  29 930

  vyškolených účastníkov

  12

  kapacita osôb na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori

  Vrele odporúčam túto firmu. Konečne školenie, na ktorom to človeka baví. Ďakujeme Pánu školiteľovi. Chlap na úrovni 👌💪

  Jaromír Balco

  REFERENCIE

  logo-nokia-domo-protection

  Školenia práce vo výškach

  logo-ministerstvo-obrany-sr-domo-protection

  Školenia práce vo výškach

  logo-airnet-domo-protection

  Školenia práce vo výškach

  logo-park-snov-donovaly-domo-protection

  Školenia práce vo výškach