Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou

Naučíme vás bezpečne pracovať a pohybovať sa vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Základné informácie

 • Školenie/ oboznamovanie je určené pre pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, kde hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky, zosunutím alebo prepadnutím. Pracovníci majú pri práci trvalú oporu v nohách. Použitie OOPP proti pádu z výšky má skôr preventívny charakter a využíva hlavne spôsoby zaujatia pracovnej polohy na zabránenie pádu. Nejedná sa o prácu s lanovou technikou a tzv. prácu vo vise.
 • Kurz výškových prác priemyselnou technikou je plne obsahovo aj prakticky v súlade s Nariadením vlády 392/2006 Zb. a s vyhláškou 147/2013 Z.z.,v znení neskorších predpisov.
 • Tento kurz nie je akreditovaný ako rekvalifikačný kurz Úradu práce.
 • Na kurz je vhodné priniesť si vlastné vybavenie. V prípade potreby vieme účastníkom zapožičať potrebnú výstroj.

Pre koho je kurz určený

Kurz je vhodný pre odbory stavebníctva, energetický priemysel, telekomunikácie, rádiokomunikácie, facility, pokrývačské a klampiarske práce a ostatné odvetvia.

Školenie je vhodné pre profesie: montážni a servisní technici, správcovia budov, upratovací pracovníci, osoby pohybujúce sa na rôznych konštrukciách, žeriavoch, lešeniach, rebríkoch, komínoch, na strechách, na cisternách, na silách a pod.

Počas teoretickej časti školenia vám môžeme náš revízny techniky OOPP skontrolovať vybavenie pre prácu vo výškach, aby ste mali istotu a mohli svojej výstroji dôverovať. Získate tak čas a po školení sa môžete plne venovať výškovým prácam.

Rozsah školenia

8 hodín

Max počet osôb

10

Školenie zahŕňa:

 • Teoretická časť
 • Praktická časť
 • Záverečná teoretická a praktická skúška

Cieľ školenia

Cieľom oboznamovania je zlepšiť znalosti, zručnosti a techniku bezpečnej práce vo výškach v systémoch zadržania, pracovného polohovania a zachytenia pádu. Súčasťou kurzu je aj praktická záchrana a evakuácia pracovníka z výšky spustením nadol pomocou záchranných (evakuačných) systémov.

Kurz sa zameriava na reálne pracovné činnosti vo výškach pomocou priemyselnej techniky so simuláciou situácií z praxe.

Školenie je vhodné pre profesie

Montážní a servisní technici, správcovia budov, upratovací pracovníci, osoby pohybujúce sa na konštrukciách, žeriavoch, lešeniach, rebríkoch, komínoch, na strechách, na cisternách, na silách a pod.

Miesto školenia

Praktické aj teoretické školenie prebieha v našom vlastnom modernom vzdelávacom centre v interiéri, v presne dohodnutom čase, kedy sa naši inštruktori venujú len vám.

Máte záujem o školenie

ako to u nás prebieha?

1

zaslanie dopytu

Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky.

2

cenová ponuka

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru vašim potrebám.

3

dohodnutie termínu

Termín školenia prispôsobíme vašim požiadavkám.

4

účasť na školení

Absolvujete u nás školenie teoretickej, praktickej časti.

5

vystavenie certifikátu

Získate od nás písomné oprávnenie platné 1 rok.

Postaráme sa o vás

Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Rada zodpoviem akékoľvek otázky a poskytnem vám potrebné informácie.

Ľuboš Bucko

Odborný školiteľ pre aktivity vo výškach
Odovzdám vám množstvo praktických skúseností a odporučím vhodné vybavenie do výšok.

Roman Miartuš

Odborný školiteľ
Mám 40-ročné skúsenosti v oblasti školení, výškových prác a lektorovania.

Viera Fekiačová

Revízny technik a predajca OOPP
Skontrolujem vaše OOPP a poradím vám pri výbere nového osobného zabezpečenia.

Máte záujem absolvovať školenie priemyselnou technikou?

  “Pri našej práci robíme všetko preto, aby naši klienti odchádzali od nás spokojní, aby nám dali pozitívnu spätnú väzbu, aby im to niečo dalo a využili získané poznatky v praxi.

  Ľuboš Bucko, inštruktor DoMo – PROTECTION

  Časté otázky

  AKO ČASTO SA TREBA DAŤ PREŠKOLIŤ?

  Školenie zamestnancov “Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou” sa vykonáva raz za 12 mesiacov alebo raz za 24 mesiacov? 

  Oboznamovanie sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m (vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z.z.).

  ZAMESTNANCI BUDÚ PRACOVAŤ VO VÝŠKE 12 METROV. POTREBUJÚ ŠPECIÁLNE ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKE, VYŠETRENIE, DOKLADY ČI OSVEDČENIA? KTO ICH VIE VYŠKOLIŤ? JE ŠKOLENIE STAVYBVEDÚCIM DOSTATOČNÉ?

  Stavbyvedúci vás vyškolí len pre danú stavbu. Pracovníci by mali mať špeciálne oprávnenie pre prácu vo výškach, ktoré im zabezpečíme v našom vzdelávacom a tréningovom centre.

  MUSIA BYŤ VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI, KTORÍ UMÝVAJÚ OKNÁ NA REBRÍKU, KEĎ ICH VÝŠKA PRI UMIVÁNÍ PRESAHUJE 1,5 M?

  V tomto prípade stačí, ak ich poučí technik BOZP (ak je to práca do 5 m a len na rebríkoch).

   

  KEDY MÁTE PRÁVO ODMIETNUŤ PRÁCU VO VÝŠKE?

  Príklad: “Pracujem ako projektant, t.j. takpovediac v administratíve, a za účelom spracovania jedného projektu ma zamestnávateľ chce poslať na zdvíhaciu plošinu, ktorá by mala vystúpiť do výšky cca 8 až 15 m nad zemou.

  Môžem toto odmietnuť? Prípadne je nutné zo strany zamestnávateľa vykonať nejaké školenia, alebo niečo podobné?

  Školenie na prácu vo výške nemám, a ani to nebolo špecifikované v popise práce v mojej pracovnej zmluve.”

  Odporúčanie:

  Na tento typ činnosti potrebuje zamestnávateľ profecionálnych ľudí vyškolených pre prácu vo výškach.

  S tým súvisí aj to, že my nedáme oprávnenie niekomu, kto na to nemá, t.j. osobám, ktoré majú napr. panický strach z výšky, nie sú schopní sa postarať o seba nieto o iného a už vôbec nie za extrémneho počasia a v stiesnených podmienkach.

  ČO VŠETKO JE POTREBNÉ PRE PRÁCU VO VÝŠKE?

  Odborná spôsobilosť

  • Školenie – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§7, zákon 124/2006 Z.z.)
  • Oboznamovanie sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávanévo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m (vyhláška MPSVR č. 147/2013 Z.z.).

   

  Zdravotná spôsobilosť

  • Doklad od lekára –  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle § 30e, Zákon č. 355/2007 Z. z.

   

  Čo sa týka zariadenia:

  • Ak používa os. zabezpečenie – podľa §5.2. vyhl. 147/2013 Z.z. – Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav
  • Ak pracuje na rebríku – 1x ročne musí byť vykonaná aj kontrola rebríkov v zmysle STN EN 131-2 + A2
  • Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a rebrík je nutné skontrolovať pred každým použitím užívateľom
  JE POTREBNÉ PRAKTICKÝ VÝCVIK ABSOLVOVAŤ S INŠTRUKTOROM?

  V prípade školení daných legislatívou, ktoré sú určené pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebný sprievod kvalifikovaného inštruktora.

  ČO SI MÁM PRINIESŤ ZO SEBOU NA ŠKOLENIE?

  Čistú športovú obuv na prezutie, vhodný (pracovný) odev, desiatu, odporúčame aj vlastné vybavenie a potrebnú výstroj pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

  JE POTREBNÉ MAŤ PRE PRAKTICKÝ VÝCVIK VLASTNÚ VÝBAVU?

  Ak máte vlastné pracovné vybavenie, odporúčame vám priniesť si vlastné pomôcky, s ktorými pravidelne vykonávate práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

  AKÝM SPÔSOBOM PREBIEHAJÚ ŠKOLENIA?

  Na základe vášho dopytu vypracujeme cenovú kalkuláciu, do ktorej vieme zahrnúť položky teoretickej časti, praktickej časti s ukážkami. Zároveň vám vieme zabezpečiť školenie prvej pomoci, prípadne BOZP.
  Po odsúhlasení cenovej ponuky doladíme s vami termín a zabezpečíme všetky potrebné informácie pre účastníkov.

  AKÁ JE KAPACITA ŠKOLENÍ?

  Najčastejšie sa počet účastníkov pohybuje medzi 4-8 osôb pri školeniach, ktoré vyžadujú praktickú časť. Vieme však naraz preškoliť až 20 osôb. Od počtu osôb často závisí aj trvanie toho, ktorého školenia. Preto je najlepšie konzultovať každý jeden dopyt individuálne.

  POSKYTUJETE V RÁMCI ŠKOLENÍ AJ DOPLNKOVÉ SLUŽBY AKO JE UBYTOVANIE, ČI STRAVOVANIE?

  Našim klientom radi odporučíme, prípadne zabezpečíme akékoľvek služby, ktoré sa spájajú s potrebami účasti na školení.

  Prečo DoMo - PROTECTION?

  zastrešený školiaci komplex

  350

  m² na 3 podlažiach

  12

  kapacita osôb na školení

  Klimatizované priestory

  Parkovacie možnosti

  Kamerový systém

  moderné technológie

  profesionálni lektori