Pracovné kladky

Kladky slúžia na plynulý ľahký pohyb lana pri vyťahovaní a spúšťaní osôb alebo materiálu. Využitie nájdu aj pri vytváraní kladkostrojov pri práci či záchrane. Ponúkame široké spektrum kladiek ako sú jednoduché, dvojité, tandemové, kladky s integrovaným blokantom, či špeciálne kladky na evakuáciu po oceľovom lane.