Spojovacie a kotviace prostriedky

Slučky a lanyardy zaraďujeme medzi základné spojovacie a kotviace prostriedky, ktoré sú pevnou súčasťou vybavenia pre práce vo výške. Používajú sa na zaistenie bezpečnej pracovnej pozície, vytvorenie kotviaceho bodu alebo ako pomôcka pri výstupe po lane.

Polohovacie prostriedky sú nastaviteľným spojovacím prostriedkom, ktorý slúži k zaujatiu pracovnej polohy ako doplnok systému a prostriedok na zabránenie pádu. Tlmiče pádu sú osobné ochranné pracovné prostriedky vyrobené s cieľom stlmiť náraz spôsobený pádom tak, aby sa predišlo poškodeniu zdravia užívateľa.